środa, 20 stycznia 2021 11:53

Wieliccy radni apelują do Powiatu w sprawie poprawy bezpieczeństwa. Chodzi o drogi

Autor Artykuł sponsorowany
Wieliccy radni apelują do Powiatu w sprawie poprawy bezpieczeństwa. Chodzi o drogi

Klub Radnych Porozumienie Radni Rady Miejskiej w Wieliczce wystosował pismo, w którym apeluje do Powiatu Wielickiego o remonty 16 dróg. Wnioskują o budowę chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia już w 2021 roku.

18 stycznia 2021 roku Klub Radnych Porozumienie Radni Rady Miejskiej w Wieliczce wystosował pismo do Starosty Wielickiego, Zarządu Powiatu Wielickiego oraz Rady Powiatu Wielickiego. Klub apeluje w nim o pilną budowę chodników, przejść dla pieszych w rejonie szkół oraz oświetlenia na 16 drogach powiatowych. Klub deklaruje jednocześnie wkład fianansowy do wszystkich inwestycji, co zostało uzgodnione z burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka.

"Jako radni Rady Miejskiej w Wieliczce z Klubu Radnych Porozumienie, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie w 2021 roku pilnych działań przez Powiat Wielicki w celu poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Powiatu Wielickiego i gminy Wieliczka. W uzgodnieniu z Panem Arturem Koziołem Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka deklarujemy, że gmina Wieliczka zabezpieczy w 2021 roku, oczekiwany przez Powiat Wielicki wkład finansowy do poniższych zadań. aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - czytamy w piśmie - Wnioskujemy o realizację w 2021 roku następujących przedsięwzięć:

- Droga Powiatowa 2047K – budowa chodnika 90 m od skrzyżowania Krzyszkowicka-Sadowa, do zjazdu z ulicy Mieszka I.

- Droga Powiatowa 2044K, 2035K – budowa chodnika od ul. Nowy Świat do drogi powiatowej 2028K lewa strona, wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy miasteczku rowerowym.

- Droga Powiatowa 2027K. 2028K – budowa chodnika od ul. Klaśnieńskiej do zbiorników na Sierczy.

- Droga Powiatowa 2050K – budowa chodnika wy niesionego przejścia dla pieszych, przy szkole nr 4 w Wieliczce,

- Droga Powiatowa 2026K - budowa chodnika wyniesionego przejścia dla pieszych, przy szkole w Dobranowicach,

- Droga Powiatowa 2026K - budowa chodnika wyniesionego przejścia dla pieszych. przy szkole w Raciborsku,

- Droga Powiatowa 2012K oraz 2009K w Węgrzcach Wielkich wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich,

- Droga Powiatowa 2039K - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, przy szkole w Śledziejowicach,

- Droga Powiatowa 2025K – budowa chodnika przy szkole podstawowej w Mietniowie,

- Droga Powiatowa 2031K – budowa chodnika w Koźmicach Wielkich

- Droga Powiatowa 2011K – budowa brakującej części chodnika w Brzegach oraz w Grabiu,

- Droga Powiatowa 2038K – budowa chodnika w Małej Wsi i w Stumianach,

- Droga Powiatowa 2013K – budowa chodnika w Sułkowie,

- Droga Powiatowa 2037K – budowa chodnika w Czarnochowicach,

- Droga Powiatowa 2022K – budowa chodnika, kontynuacja od Mietniowa przez Chorągwicę,

- Droga Powiatowa 2029K – budowa chodnika w Podstokcach – od Zamłynia do granicy z Ochojnem,

Z naszej strony, deklarujemy wszelką możliwą pomoc w realizacji tych oczekiwanych przez Mieszkańców inwestycji drogowych oraz wkład finansowy."

Pod pismem podpisali się radni Rady Miejskiej w Wieliczce: Małgorzata Krasoń, Elżbieta Sendor, Elżbieta Sikora, Andrzej Dyga, Ludwik Gawor, Włodzimierz Hartabus, Krzysztof Krochmal, Tadeusz Luraniec, Piotr Ptak oraz Marek Słowik.

foto: wieliczka.eu

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje