środa, 8 marca 2023 11:30

Wieliccy strażacy podsumowali 2022 rok

Autor Artykuł zewnętrzny
Wieliccy strażacy podsumowali 2022 rok

W Kampusie Wielickim odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego w roku 2022.

Podczas spotkania omówiono stan ochrony przeciwpożarowej w powiecie wielickim oraz podsumowano działania JRG Wieliczka w minionym roku, m.in. w zakresie prowadzonych działań, szkoleń oraz budowy nowej komendy PSP.

Naradę otworzył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. bryg. Leszek Kasiński witając wszystkich zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce i podziękował za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wielickim w 2022 roku..

W pierwszej części narady kierownicy wydziałów i sekcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce podsumowali realizowane zadania w roku ubiegłym. Przedstawiono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, problemy jakie wynikły w trakcie realizacji zadań, a także cele do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej.

Wieliccy strażacy podsumowali 2022 rok - fot. PSP w Wieliczce, Powiat Wielicki

W części szkoleniowej narady funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Wieliczce omówili: zasady organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczo – gaśniczych, zasady funkcjonowania oraz korzystania z aplikacji „waterflow”, wytyczne w zakresie odstąpienia od resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz zasady funkcjonowania stacji serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego.

W spotkaniu wziął udział zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Przemysław Przęczek, starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor, członek Zarządu Aleksandra Ślusarek, sekretarz Powiatu Rafał Ślęczka, zastępca komendanta powiatowego Policji podinspektor Agnieszka Burzec-Czesak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce dh Władysław Kucharski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Joanna Zymon, prezes Kampusu Wielickiego Robert Gabryś, samorządowcy powiatu wielickiego, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce oraz licznie zgromadzeni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu wielickiego.

Wieliccy strażacy podsumowali 2022 rok - fot. PSP w Wieliczce, Powiat Wielicki

inf. i fot. PSP w Wieliczce, Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka