czwartek, 6 października 2022 14:01

Wieliczanie zwiedzili Aptekę Pod Orłem w Krakowie

Autor Jadwiga Duda
Wieliczanie zwiedzili Aptekę Pod Orłem w Krakowie

21 września Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zorganizowało wycieczkę wieliczan do Krakowa do Muzeum -  Apteka Pod Orłem przy Placu Bohaterów Getta 18 (dawniej Mały Rynek, potem Plac Zgody).

Na stronie Muzeum Krakowa czytamy: „ Od 1909 r. jej właścicielem był Józef Pankiewicz, a po nim jego syn Tadeusz (21 XI 1908–5 XI 1993), który prowadził ją od 1933 r. Przed wojną klientami apteki, jednej z czterech w Podgórzu, byli bez różnicy żydowscy i polscy mieszkańcy dzielnicy. W leki zaopatrywało się w niej m.in. charytatywne towarzystwo opieki nad chorymi Bikkur Cholim.

Gdy w marcu 1941 r. Niemcy utworzyli w Podgórzu getto dla krakowskich Żydów, apteka Pankiewicza przy Placu Zgody była jedyną, która znalazła się w jego obrębie, a jej właściciel jedynym Polakiem mającym prawo do stałego w nim przebywania. Apteka stała się miejscem spotkań żydowskich intelektualistów, naukowców i artystów przebywających w getcie. Wkrótce zaczęła też dostarczać mieszkańcom getta rozmaitych środków i medykamentów, pomocnych w uniknięciu deportacji: farby do włosów stosowanej dla odmłodzenia wyglądu czy luminalu, którym uspakajano dzieci schowane w kryjówkach lub przemycane w bagażach poza getto.

W czasie krwawych akcji wysiedleńczych na Placu Zgody w 1942 r. personel apteki bezpłatnie wydawał rannym opatrunki i lekarstwa. Apteczne zakamarki wykorzystywane były jako schowki, ratujące przed deportacją do obozów zagłady. Pankiewicz i jego asystentki: Irena Droździkowska, Aurelia Danek i Helena Krywaniuk, byli łącznikami pomiędzy Żydami w getcie i poza nim, przekazując informacje i szmuglowaną żywność. Stawali się też depozytariuszami wartościowych rzeczy powierzanych im przez deportowanych w ostatnich chwilach przed opuszczeniem getta.”  W 1983 r. Tadeusz Paniewicz został uhonorowany tytułem, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

21 września Aptekę pod Orłem zwiedzało 14 osób: Jadwiga Duda, prezes KPW, organizatorka wycieczki, Grażyna Kowal, viceprezes, Danuta Chrebor, Halina i Marian Dylagowie, Jan Matzke, Wanda Polan, oraz zaprzyjaźnieni z KPW: Grażyna i Eugeniusz Bieniek, Ewa Dańda, Marta Gabryś, Maria Grubecka, Anna Kozik, Małgorzata Ślusarczyk. Przewodnikiem była Barbara Sienko. Dziękujemy za przekazaną wiedze o Tadeuszu Pankiewiczu i jego aptece.

fot. Jadwiga Duda

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka