wtorek, 7 czerwca 2022 13:54

Wieliczka. 82,5 miliona z Polskiego Ładu. Wsparcie dla gmin i powiatu wielickiego

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. 82,5 miliona z Polskiego Ładu. Wsparcie dla gmin i powiatu wielickiego

Kolejne rządowe wsparcie otrzymał Powiat Wielicki i wszystkie gminy, położone na jego obszarze. 82,5 miliona złotych z Polskiego Ładu - tyle pieniędzy trafi na potrzebne inwestycje.

Rozbudowy dróg, szkół, oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji oraz inwestycje sportowe. Wkrótce we wszystkich gminach powiatu wielickiego ruszą kolejne, wyczekiwane inwestycje. Promesy na kolejne rządowe środki z Polskiego Ładu wręczyli 31 maja w Wieliczce posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek oraz wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz Roman Wcisło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

30 maja premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy z województwa małopolskiego otrzymają ponad 2,5 mld zł na blisko 400 zadań.

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwała od 28 grudnia 2021 roku do 11 marca 2022 r.

Dzięki rządowym środkom Powiat Wielicki będzie mógł zrealizować kolejne, ważne dla mieszkańców inwestycje. Tym razem przeznaczymy otrzymane wsparcie na rozbudowę dwóch ważnych dróg powiatowych relacji Brzezie –Szczytniki oraz Gorzków –Byszyce - informuje starosta Adam Kociołek.

Uroczyste wręczenie promes w Wieliczce

Radości z rządowego wsparcie nie kryli obecni na uroczystości samorządowcy między innymi: członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego - starosta Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor, Aleksandra Ślusarek oraz Tomasz Broniowski, Agnieszka Szczepaniak, wiceburmistrz Wieliczki, Renata Gawlik Wójt Gminy Biskupice i wice wójt Gdowa Grzegorz Pięta.

Najwięcej środków trafi do mieszkańców gminy Wieliczka, gdzie rozbudowane zostaną Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce oraz szkoły w Grabiu i Śledziejowicach. Na ten cel w sumie Wieliczka otrzymała 19 mln zł.

Dodatkowo zyska też ze środków, które trafiły do Powiatu Wielickiego. Samorząd powiatowy otrzymał 9,5 mln zł na rozbudowę przebiegającej przez gminę Wieliczka drogi powiatowej Gorzków - Byszyce. Druga ważna inwestycja, która będzie zrealizowana dzięki dotacji z Polskiego Ładu, to rozbudowa drogi powiatowej Brzezie - Szczytniki, łączącej gminę Kłaj z gmina Gdów. Na ten cel powiat dostał prawie 5 mln zł.

15 mln złotych otrzymała Gmina Biskupice, 14 - Gmina Gdów, a po 10 mln Niepołomice i Kłaj.  

Dzięki rządowym środkom zostaną zrealizowane:

 • rozbudowa drogi powiatowej Brzezie (Kłaj) - Szczytniki (Gdów) 4 999 950,00 zł
 • rozbudowa drogi powiatowej Gorzków (Wieliczka) - Byszyce (Wieliczka) 9 490 000,00 zł
 • budowa części dydaktyczno-konferencyjnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce - etap I 4 000 000,00 zł
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu 15 000 000,00 zł
 • budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Biskupice, w miejscowości Zabłocie wraz z drogą dojazdową i możliwością dalszej jej rozbudowy 6 096 150,00 zł
 • modernizacja dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, Gmina Biskupice 2 897 500,00 zł
 • modernizacja drogi gminnej nr ew. 560242K oraz nr ew. 560249K klasy technicznej L w miejscowości Kłaj, gm. Kłaj 1 548 500,00 zł
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezie, Szarów, Dąbrowa w gminie Kłaj 8 400 850 zł
 • rozbudowa ulicy Wrzosowej i ulicy Czerwonych Beretów w Niepołomicach 9 975 000,00 zł
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Marszowice 5 000 000,00 zł
 • rozbudowa szkoły w Bilczycach 4 063 412,25 zł
 • budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie 5 000 000,00 zł

Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład: już cztery odsłony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.

fot. Fb. Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka