piątek, 20 listopada 2020 11:19

Wieliczka. Będą dodatkowe stypendia naukowe dla uczniów szkół powiatowych

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Będą dodatkowe stypendia naukowe dla uczniów szkół powiatowych

Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki otrzymają 20 dodatkowych stypendiów. Kto może się o nie ubiegać?  

W najbliższych dniach rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dodatkowych stypendiów dla uczniów zdolnych w szkołach zawodowych objętych projektami dotyczącymi Centrów Kompetencji Zawodowych. Co ważne, szanse na przyznanie stypendiów mają nie tylko uczniowie techników, ale także uzyskujący wysokie średnie uczniowie szkół branżowych I stopnia - mówi wicestarosta wielicki Henryk Gawor

Kryteria kwalifikujące do otrzymania stypendiów to przede wszystkim status laureata lub finalisty konkursu szczebla, co wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiady lub status laureata lub finalisty konkursu szczebla, co najmniej powiatowego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach pierwszego stopnia olimpiady. Punktowane będą także wysoka średnia ocen, czy średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

W PCKZIU zaplanowano przyznanie 15 stypendiów , a w ZSG 5 stypendiów w kwocie 250,00 zł miesięcznie.  Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2020/2021. W kolejnych latach szkolnych (2021/2022 oraz 2022/2023) program stypendialny będzie kontynuowany, więc łącznie w obu szkołach w trakcie realizacji projektów wsparciem stypendialnym objętych będzie 60 uczniów. Stypendysta nie będzie musiał zbierać dokumentów potwierdzających przeznaczenie środków na wydatki związane z celami edukacyjnymi stypendysty. Niemniej  trakcie w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem lub słuchaczem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Stypendysta zobowiązany jest złożyć do 15 czerwca roku w którym otrzymuje stypendium sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, prezentacjach itp. dotyczących jego rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania środków, otrzymanych innych stypendiach.

Stypendia, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trafią do uczniów jeszcze w listopadzie 2020 roku.

tekst: Paweł Łuczyński / główny specjalista w  Wydzial Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji/ foto: Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje