środa, 30 marca 2022 11:01

Wieliczka. Budowa mostu w Małej Wsi ruszyła do przodu

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Budowa mostu w Małej Wsi ruszyła do przodu

W Małej Wsi trwa budowa mostu na potoku Zabawka. Teraz to wielki plac budowy, ale widać już jak powstają elementy konstrukcyjne nowego mostu. Warto odwiedzić to miejsce, bo most powstaje w ciekawej technologii.

Prace w Małej Wsi obejmują budowę nowego obiektu mostowego w miejsce istniejącego oraz przebudowę drogi powiatowej na odcinku 200 metrów. W jej ramach zostanie wykonana nowa warstwa konstrukcji jezdnych, odwodnienie, nowy chodnik i pobocza oraz przebudowana sieć teletechnicznej i elektroenergetycznej. O zakresie prac i kosztach inwestycji mówi wicestarosta wielicki Henryk Gawor. Z kolei o technologii budowy mostu opowiada Marian Paszcza Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

- W miejscowości Mała Wieś Powiat realizuje kolejną swoją inwestycję. To przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi. Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 4 mln złotych, z czego połowę - prawie 2 mln zł otrzymaliśmy z rezerwy rządowej subwencji ogólnej - mówi wicestarosta Henryk Gawor. -  Planujemy inwestycję tę zakończyć w połowie maja. Jest to bardzo ważna inwestycja dla Małej Wsi i przyległych miejscowości: Strumiany, Węgrzce Wielkie i Kokotów, ponieważ droga ta stanowi połączenie z drogą wojewódzką.

O ciekawej technologii budowy mostu mówi Marian Paszcza Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. - Widać wykonane fundamenty, na których umieszczone zostaną półpierścienie z blachy falistej, które zostaną obsypane ziemią. Na górze będzie dopiero pomost mostowy i wybudowana nawierzchnia drogi - mówi Marian Paszcza.

Budowa mosty w Małej Wisi - fot. Powiat Wielicki

Przebudowa mostu nad Zabawką, rozpoczęła się w drugiej połowie lipca 2021 roku. Do tej pory wykonano takie roboty jak: posadowienie pośrednie mostu (pale), wylano fundamenty żelbetowe, przebudowano sieć teletechniczną i elektroenergetyczną i rozpoczęto wykonywanie nasypu, kanalizacji deszczowej oraz układanie krawężników.

fot. Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje