niedziela, 5 czerwca 2022 11:40

Wieliczka. Burmistrz Kozioł spotkał się ze Studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Burmistrz Kozioł spotkał się ze Studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

24 maja br. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł spotkał się ze studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie uczących się na kierunku gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie), dla którzy w Wieliczce odbyli ćwiczenia wyjazdowe.

Zajęcia miały na celu przedstawienie uwarunkowań rozwoju różnych jednostek osadniczych, a Wieliczka z dynamicznie rozrastającą się sferą aktywności gospodarczej i inwestycji oraz stale powiększającą się liczbą mieszkańców jest bardzo ciekawym przykładem rozwiązań prorozwojowych.

W rozmowach poruszano kwestie związane ze: strefą aktywności gospodarczej, inwestycjami i wykorzystaniem funduszy europejskich, planowaniem przestrzennym, urbanistyką oraz barierami i szansami rozwoju Wieliczki.

Burmistrz Artur Kozioł wraz z delegacją z Rumunii z konsulem honorowym Rumunii w Krakowie Ignatem Timarem - fot. UMiG Wieliczka

W spotkaniu uczestniczyła także delegacja z Rumunii z konsulem honorowym Rumunii w Krakowie Ignatem Timarem, która w tym dniu spotkała się z burmistrzem Wieliczki na rozmowach gospodarczych.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje