piątek, 24 września 2021 09:50

Wieliczka. Burmistrz ogłosił kalendarz wyborczy Młodzieżowej Rady Miasta

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Burmistrz ogłosił kalendarz wyborczy Młodzieżowej Rady Miasta

Burmistrz Wieliczki w dniu 14 września ogłosił kalendarz wyborczy dla wyborów członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce, zarządzonych na dzień 26 października 2021 roku. Samorząd młodych, który ma być organem o charakterze konsultacyjnym i doradczym, rozpocznie działalność w roku szkolnym 2021/2022.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 1 czerwca Burmistrz Wieliczki skierował do Rady Miejskiej projekt Uchwały powołującej młodzieżowe gremium, a sam pomysł powstania Rady zrodził się podczas zorganizowanego w wielickiej Mediatece spotkania, w którym udział wzięło około 200 uczniów -  przedstawicieli samorządów uczniowskich z klas IV-VIII z 19 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

Ostatecznie uchwałą Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 2020 r. została powołana Młodzieżowa Rada Miejska w Wieliczce. Niestety ze względu na pandemię, nieobecność uczniów w szkole i tryb zdalnego nauczania, przeprowadzenie wyborów w minionym roku szkolnym okazało się niemożliwe.

- Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wspólnie z młodzieżą planujemy już niebawem, po przeprowadzeniu wyborów, ruszyć z działalnością, szczególnie że pomysły i projekty czekają na realizację, a warunki stacjonarnego nauczania temu sprzyjają - informuje burmistrz Wieliczki.

W ciągu kilku tygodni poznamy 18 uczniów (po jednej osobie z każdej samorządowej szkoły podstawowej w gminie Wieliczka), które będą pracować w Młodzieżowej Radzie. - Gremium to daje szanse młodym na podjęcie, na stosunkowo wczesnym etapie nauki, społecznych obowiązków, zaznajomienia się z ideą samorządności, poznania, co to jest dobro wspólne i interes publiczny, w obszarach związanych ze sprawami młodych - podkreśla Artur Kozioł.

Wybory zarządzone zostały na 26 października 2021 roku. Młodzieżowa Rada Miasta musi zostać potem powołana przez wielickich radnych. Samorząd młodych, który ma być organem o charakterze konsultacyjnym i doradczym, rozpocznie działalność w roku szkolnym 2021/2022.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje