czwartek, 22 kwietnia 2021 08:09

Wieliczka. Jak może wyglądać układ komunikacyjny wokół przychodni przy Szpunara? Dziś prezentacja

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Jak może wyglądać układ komunikacyjny wokół przychodni przy Szpunara? Dziś prezentacja

Dziś o godz. 17 na ZOOMie odbędzie się prezentacja prac studentów architektury Politechniki Krakowskiej na temat dróg i otoczenia przychodni przy ul Szpunara w Wieliczce. Seminarium organizuje Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Zespół Projektowania Obiektów Kultury Katedry Projektowania Architektonicznego A-6 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczki Arturem Koziołem, organizują seminarium naukowe dotyczące  nowego układu komunikacji i zmiany zagospodarowania otoczenia przychodni przy ul. Szpunara w Wieliczce.

Seminarium jest kontynuacją udanej współpracy, która odbywa się pomiędzy uczelnią a Miastem i Gminą Wieliczka. W minionym roku studenci mieli okazję projektować dla Burmistrza Centrum Opieki Geriatrycznej i Dom Literatury. Zwycięskie projekty można zobaczyć tu:

Studenci architektury projektują dla Wieliczki. To efekt współpracy miasta z Politechniką Krakowską
Wieliczka wiadomości. 2 marca rozstrzygnięto konkurs dla studentów Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury na projekty: Wielickiego Centrum Opieki Geriatrycznej oraz przestrzeni społecznej Generator Brzegi: Dom Literatury.

Podczas  seminarium dowiemy się m.in.: czym jest plan mobilności i woonerf oraz jakie są pomysły studentów stopnia I, semestru 6 na zmianę ruchu           kołowego oraz zagospodarowania przy wielickiej przychodni.

Ze względu na pandemię wydarzenie będzie miało charakter zdalny.

Zapraszamy do aplikacji ZOOMMeeting:

  • ID: 361 680 6816
  • Passcode: WAPK

https://www.facebook.com/events/514468606624958/

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka