poniedziałek, 12 grudnia 2022 12:40

Wieliczka. Jest dotacja na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne. Gdzie i kiedy powstanie?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Jest dotacja na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne. Gdzie i kiedy powstanie?

- Długie starania Gminy Wieliczka rozpoczęte jeszcze w 2019 roku pozwolą na realizację prac inwestycyjnych - mówi wiceburmistrz Wieliczki Agnieszka Szczepaniak. Gmina odebrała dziś promesę na 2,6 mln zł na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego. O nowej inwestycji mówią wiceburmistrz Agnieszka Szczepaniak i Dyrektor MGOPS w Wieliczce Dominika Chylińska.  

Wręczenie promes zorganizowano w budynku Kampusu Wielickiego. W przekazaniu obietnicy dotacji udział wzięły Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Urszula Rusecka – przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, przedstawiciele Powiatu wielickiego i samorządów, które otrzymały rządowe wsparcie.

O nowej inwestycji mówią wiceburmistrz Agnieszka Szczepaniak i Dyrektor MGOPS w Wieliczce Dominika Chylińska.  

- Wieliczka czterokrotnie starała się o dofinansowanie budowy Centrum - opracowywane wnioski o dofinansowanie składane były w latach: sierpień 2019, a następnie w kolejnych latach tj. 2020, 2021, 2022.  Kilkuletnie starania Gminy zaowocował w dniu dzisiejszym pozyskaniem wsparcia finansowego dla Gminy Wieliczka w wysokości 40 proc. planowanej inwestycji. Inwestycja ma wspomóc rodziny, a w szczególności osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zakończyły już swoją edukację, zapewniając im możliwość pobytu dziennego lub całodobowego w ośrodku - przypomniała na uroczystości wiceburmistrz Agnieszka Szczepaniak.

- Centrum Opiekuńczo mieszkalne to taki twór, który merytorycznie znajduje się w ofercie dla osób z niepełnosprawnością pomiędzy środowiskowymi domami samopomocy, warsztatami terapii zajęciowej, a domem pomocy społecznej - to miejsce, które oprócz możliwości rozwojowych, rehabilitacyjnych, merytorycznych dziennych, zawiera też możliwość zamieszkania w dostosowanych do tego pomieszczeniach, pod opieką specjalistów. To uzupełnienie luki w systemie pomocowym dla osób z niepełnosprawnością, która jest nam bardzo potrzebna. osoby, z którymi spotykamy się w gminie Wieliczka wyrażnie o tym mówią - podkreśliła dyrektor Dominika Chylińska.  

Nowa placówka powstanie na granicy Brzegów i Węgrzc Wielkich, w pobliżu Campus Misericordiae, gdzie zlokalizowane są Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz Punkt Socjalny Caritas w Brzegach - w tzw. strefie usług społecznych. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne to placówka, w której mogą znaleźć pomoc osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Wartość kosztorysowa inwestycji o powierzchni zabudowy 878,30m2 wynosi ponad 7 mln zł.

Specjalny projekt dedykowany osobom potrzebującym powstał w 2019 roku na zlecenie Miasta i Gminy Wieliczka w opracowaniu arch. Antoniego Pilcha. Zakłada on powstanie trzykondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną i terenem rekreacyjnym. Na parterze zlokalizowana będzie część dzienna przeznaczona dla 20 osób, na pierwszym i drugim piętrze część mieszkalna przeznaczona na pobyt całodobowy. Powstanie tu 18 mieszkań z łazienkami jedno lub dwuosobowych dla 20 osób. Budynek wyposażony będzie w urządzenia i windę dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Powstający budynek Centrum wraz z otoczeniem będzie spełniał wysokie standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych i zostanie zrealizowany w całości bez barier architektonicznych. Wygodny i pełny dostęp do obiektu dla wszystkich korzystających, w szczególności dla osób z  niepełnosprawnościami  zostanie zapewniony dzięki wykonaniu bez progowych wejść do budynku z poziomu parteru przy pomocy windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych m. in. poruszających się na wózku. Wszystkie pomieszczenia w budynku zostaną wyposażone w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy w razie potrzeby wezwania pomocy przez uczestników. W zakresie nowo tworzonej infrastruktury parkingowej zostaną wydzielone specjalne miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Ponieważ Gmina Wieliczka jest przygotowana do realizacji inwestycji, rozpocznie się ona tuż po nowym roku. Zakończenie prac to 3-4 kwartał 2024 roku.  

fot. Głos24

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje