piątek, 14 sierpnia 2020 06:39

Wieliczka. Kiedy powstanie nowy budynek dla zespołów ratownictwa medycznego?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Kiedy powstanie nowy budynek dla zespołów ratownictwa medycznego?

Coraz bliżej budowy nowej siedziby Pogotowie Ratunkowego w Wieliczce. Wiemy już kiedy powstanie.

7 lipca przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zawarli porozumienie na mocy, którego powstanie nowy budynek dla zespołów ratownictwa medycznego. Docelowo na działce przy ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce oprócz siedziby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego powstanie komenda Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Policji oraz nowoczesne Centrum Administracyjne.

Porozumienie w sprawie warunków współpracy oraz zasad działania i finansowania planowanego zadania „Budowa nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce” podpisali: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta wielicki Henryk Gawor oraz Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wieliczce wzięli również udział posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, a także Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego.

Całościowy plan zakłada utworzenie przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce nowoczesnego Centrum Administracyjnego. Oprócz pogotowia, znajdą tu swoje siedziby także: komenda straży pożarnej, policji i służb powiatowych. Zlokalizowanie centrum w pobliżu ważnego skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 poprawi warunki wyjazdu służb z miejsca stacjonowania.

Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Projekt koncepcyjny zakłada zlokalizowanie pogotowia w takim miejscu, z którego wyjazd będzie niezakłócony do wszystkich gmin powiatu wielickiego - poinformował starosta Adam Kociołek.

Obecnie zespoły ratownictwa stacjonują w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Szpunara 20, skąd wyjazd jest utrudniony z uwagi na wąskie uliczki w centrum Wieliczki. Dzięki planowanej inwestycji wyjazd zespołów ratownictwa z miejsca stacjonowania będzie łatwiejszy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawią się także warunki pracy ratowników. W nowym obiekcie znajdą się wygodne pomieszczenia socjalne, a także pokoje łączności i opracowania dokumentacji medycznej, magazyn na leki i materiały medyczne oraz garaże dla ambulansów.

13 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1479/19 ZWM w sprawie wyrażenia woli podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Wielickim, dotyczącego współpracy na rzecz realizacji planowanej inwestycji, polegającej na budowie nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce.

Szacunkowe koszty wzniesienia budynku, siedziby Pogotowia, wraz z zagospo-darowaniem i instalacjami zewnętrznymi, wynoszą ok. 3,5 mln zł. Strony ustaliły, że inwestorem zadania będzie Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Natomiast Powiat Wielicki będzie wspierał organizacyjnie Pogotowie w procesie inwestycyjnym.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/125/2020 Rady Powiatu Wielickiego z 8 kwietnia 2020 r. samorząd Powiatu Wielickiego będzie uczestniczył w kosztach realizacji tego zadania w wysokości 1 miliona złotych (ok. 28% szacunkowego kosztu zadania). Pozostałą kwotę – ponad 2,5 miliona złotych - zabezpieczyło Województwo Małopolskie (ok. 71 %  szacunkowego kosztu zadania). Ze środków własnych w inwestycji będzie też partycypowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (do wys. 50 tys. zł).

Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce ma być gotowa w 2021 roku, w 130. rocznicę powstania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

źródło, zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM, Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje