sobota, 2 grudnia 2023 10:44

Wieliczka liderem wśród Małopolskich miast i gmin

Autor Patryk Trzaska
Wieliczka liderem wśród Małopolskich miast i gmin

Ogromne wyróżnienie dla wielickiego samorządu. W 14. już edycji Rankingu Gmin Małopolski, Miasto i Gmina Wieliczka zajęła 5. miejsce na 181 gmin Małopolski.

Ranking Gmin jest szczególną inicjatywą, prowadzoną od wielu lat przez regionalne ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, we współpracy z właściwymi miejscowo Urzędami Statystycznymi. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem jakości życia.

W piątek (1 grudnia) w Krakowie zastępca burmistrza Wieliczki ds. społecznych Piotr Krupa odebrał dyplom i gratulacje za zajęcie 5. miejsca w Rankingu Gmin Małopolski przez Miasto i Gminę Wieliczka.

Ranking przy pomocy 17 wskaźników składowych tworzących końcowy wskaźnik syntetyczny stara się wskazać miejsca o najwyższej jakości życia w przestrzeni Małopolski.

- Analizując wskaźniki na podstawie których zbudowany jest ranking, nasze miasto szczególnie wysoko plasuje się pod względem: wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, salda migracji, udziału środków przekazywanych organizacjom pozarządowym, wydatków na oświatę i opiekę nad dziećmi, wyników egzaminów ośmioklasistów itp. To pokazuje, że przyjęliśmy dynamiczny i właściwy kierunek rozwoju. W rankingu tym od lat jesteśmy w pierwszej 10. wyróżnionych. Dziękuję wszystkim którzy wspierają rozwój Miasta i Gminy Wieliczka. - podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

inf./fot. Miasto i Gmina Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka