środa, 20 kwietnia 2022 09:27

Wieliczka. Naukowcy przeciw S7. Wysłali list do UNESCO

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Naukowcy przeciw S7. Wysłali list do UNESCO

"Jest paradoksem, iż planowany rozmach działań inżynieryjnych dla usprawnienia komunikacji między Krakowem z Tatrami zakłada i przyniesie dewastację krajobrazowo-środowiskową oraz struktur społecznych rejonu o takich walorach jak Pogórze Wielickie i samo miasto Wieliczka" - uważają naukowcy, którzy podpisali się pod listem do UNESCO. Proszą międzynarodową instytucję o wsparcie starań władz i mieszkańców Gminy Wieliczka o wycofanie się przez GDDKiA z planów budowy nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice przez powiat wielicki.

Kilkunastu naukowców podpisało się pod listem do UNESCO w sprawie nowego odcinka S7. O apelu uczonych poinformowało na Miasto i Gmina Wieliczka.
"Prezentujemy stanowisko środowiska akademickiego i naukowego dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 planowanej przez GDDKiA, która miałaby przebiegać przez zabudowane tereny Miasta i Gminy Wieliczka.

Jest to ważny głos wspierający apel mieszkańców o zaniechanie realizacji przedstawianych koncepcji, które zahamują rozwój naszego miasta, jak również obniżają wartość nieruchomości na obszarze objętym koncepcjami drogowymi prezentowanymi przez GDDKiA.

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podziękował wszystkim naukowcom, którzy podpisali protest wobec planów drogi S7 na obszarze Miasta i Gminy Wieliczka i sprzeciwiają się degradacji terenów o wyjątkowych walorach historycznych, kulturowych, krajobrazowych oraz przyrodniczych.

Jednocześnie Burmistrz Wieliczki zwrócił się z prośbą do wszystkich naukowców, wykładowców wyższych uczelni, szczególnie związanych z Wieliczką o wsparcie apelu skierowanego do UNESCO. Poparcie prosimy kierować na adres: magistrat@wieliczka.eu" - zaapelował samorząd.

SPRZECIW NAUKOWCÓW DOTYCZĄCY PLANÓW S7 Prezentujemy stanowisko środowiska akademickiego i naukowego dotyczące budowy...

Opublikowany przez Miasto i Gmina Wieliczka Środa, 20 kwietnia 2022

W liście adresowanym do burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, UNESCO i Polskiego Komitetu ds. UNESCO naukowcy odnoszą się do propozycji GDDKiA poprowadzenia nowego odcinka S7 przez powiat wielicki, na obszarach ochronnych wpisanej do światowego dziedzictwa UNESCO Kopalni Soli Wieliczka. Zdaniem podpisanych pod pismem kilkunastu profesorów inwestycja zagraża zabytkowej kopalni i doprowadzi do degradacji środowiska.  "W tej sytuacji Gmina Wieliczka stoi przed wizją zamienienia części swoich terenów w olbrzymi plac budowy, który pociągnie za sobą dewastację środowiska. Inwestycja pociągnie za sobą wysiedlenia, które dotkną niekiedy wielopokoleniowe rodziny. Naruszone zostaną ekosystemy przyrodnicze szczególnie te obszary, które ciągną się korytem Wilgi" - argumentują autorytety.

Zdaniem podpisanych pod dokumentem profesorów inwestycja przyniesie więcej szkód niż korzyści. "Jest paradoksem, iż planowany rozmach działań inżynieryjnych dla usprawnienia komunikacji między Krakowem z Tatrami zakłada i przyniesie dewastację krajobrazowo-środowiskową oraz struktur społecznych rejonu o takich walorach jak Pogórze Wielickie i samo miasto Wieliczka. Po zapoznaniu się z planowanymi korytarzami drogi ekspresowej S7 chcemy wyrazić swoją dezaprobatę wobec planów budowy drogi, która trwale zmieni krajobraz Pogórza Wielickiego i samego miasta" - czytamy w piśmie do UNESCO.

Naukowcy popierają sprzeciw wobec inwestycji burmistrza i mieszkańców gminy Wieliczka i apelują do środowiska naukowego o wsparcie działań społeczności Wieliczki przeciw planom budowy S7 przez ich okolice. "Jesteśmy zobowiązani do udzielenia moralnego wsparcia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka oraz Mieszkańcom zagrożonych terenów w podejmowanych staraniach mających na celu przekonanie GDDKiA do odstąpienia od wykonania projektu oraz budowy w przyszłości drogi ekspresowej S7 prowadzonej przez tereny Gminy Wieliczka. Zwracamy się, profesorowie, naukowcy krakowskich wyższych szkół do tak szanownej instytucji, jaką jest UNESCO, o wsparcie starań władz i mieszkańców Gminy Wieliczka, podejmujących działania mające na celu przekonanie GDDKiA do zaniechania decyzji, która doprowadzi do dewastacji obszarów o walorach historycznych, krajobrazowych, oraz przyrodniczych" - zaapelowali.

Pod listem podpisali się: prof. dr hab. inż. Ryszard Borowiecki Rektor Senior UE, prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, dr h.c. Rektor Senior AR-UR, prof. dr hab. Janusz Mikuła Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak Dziekan Wydziału Architektury PK, prof. dr hab. Zbigniew Makieła UJ, prof. dr hab. inż. Wiktor Adamus UJ, prof. dr hab. Tadeusz Borkowski UJ, prof. dr hab. Jerzy Zdrada UJ, dr hab. Magdalena Stuss UJ, prof. dr hab. inż. Adam Klich AGH, prof. dr hab. inż. Janusz Kowal AGH, prof. dr hab. inż. Wojciech Batko AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl AGH, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka AGH, prof. dr hab. inż. Józef Duda AGH i prof. dr hab. inż. Bogusław Major PAN.

Przypomnijmy, pod koniec stycznia GDDKiA ogłosiła tak zwane Studium Korytarzowe budowy nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice. Zakłada ono aż 6 korytarzy, którymi może zostać poprowadzony nowy odcinek Zakopianki. Plany wzbudziły ogromne kontrowersje. Wszystkie warianty zostały oprotestowane i przez lokalne samorządy i przez mieszkańców, którzy zbierają podpisy pod petycjami, organizują protesty, zlecają ekspertyzy naukowe i zapowiadają, że będą protestować aż do skutku.

fot. wieliczka.eu

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje