poniedziałek, 30 listopada 2020 16:40

Wieliczka. Nie będzie budowy mostu na Serafie?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Nie będzie budowy mostu na Serafie?

Wieliczka nie otrzymała dofinansowania na budowę mostu na Serafie w Kokotowie. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla powstającej w pobliżu bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wieliczka ubiegała się o dofinansowanie ważnej inwestycji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Niestety, 26 listopada okazało się, że dotacji nie będzie. Jak poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita, "rezerwa ogólna jest
szczególnym narzędziem finansowym, a środki finansowe z tego źródła, wymuszają
konieczność zabezpieczenia ich na ewentualne nagłe zdarzenia losowe, wymagające podejmowania natychmiastowych działań przez Pana Premiera. Sytuacja wywołana pandemią COVID-19 uniemożliwia pozytywne rozstrzyganie wszystkich przedkładanych wniosków, pomimo spełnienia wymogów formalno-prawnych."

Innego zdania jest burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł, który przekonuje, że budowa mostu jest sciśle powiązana już rozpoczętą budową bazy LPR, które ma strategiczne znaczenie w walce z epidemią.

"Realizacja tego zadania jest nierozerwalnie związania z budową bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która na tym etapie  zgodnie z informacją Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest rozpoczęta - czytamy w piśmie do wojewody łukasza Kmita, które w piatek, 27 listopada wysłał burmistrz Wieliczki. - Prowadzone wcześniej spotkania, ustalenia, przesłane wnioski, programy inwestycji, opracowywane dokumentacje i ustalenia potwierdzały konieczność realizacji zadania i ostatecznie zapewnienie przyznania środków na jego realizację. Mając te zapewnienia LPR rozpoczęło budowę bazy, a Gmina Wieliczka prace związane z opracowaniem koniecznych dokumentacji i przekazaniem terenu. Dla sytuacji wywołanej pandemią, na którą Pan Wojewoda się powołuje budowa lądowiska jest również ogromnym wsparciem ponieważ nowoczesne lądowisko umożliwi Zespołowi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego całodobowe działanie, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym. Sytuacja wywołana przez COVID-19, którą Pan wspomina, jako przeszkodę w przyznaniu środków, winna stanowić jeden z priorytetów udzielenia dotacji ponieważ LPR ratuje życie również chorych na COVID-19 w przypadku konieczności zagrożenia życia. Myślę również, że transport lotniczy ma na celu wsparcie wysiłków ludzi, którzy na co dzień swoją pracą przyczyniają się do walki z Covid-19, a także zapewnienie pomocy osobom dotkniętym przez koronawirusa oraz ich rodzinom, jak również transportuje materiały medyczne niezbędne do ratowania życia i zdrowia."

- Most jest bardzo ważny dla funkcjonowania bazy. W związku z nową sytuacją rozpoczęliśmy analizy i procedowanie celem wypracowania rozwiązania – informuje Justyna Sochacka, Rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Aktualnie na terenie nowej bazy trwają prace związane z posadowieniem fundamentów. Rozpoczęcie funkcjonowania załogi HEMS w nowej lokalizacji planowane jest na jesień/zimę 2021 r.

Czy pismo odniesie skutek i do Wieliczki trafi wsparcie ma budowę mostu w Kokotowie - zobaczymy.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje