wtorek, 19 marca 2024 15:53

Wieliczka otrzyma 15 mln zł na Zielone Autobusy. To najwięcej w Małopolsce

Autor Marzena Gitler
Wieliczka otrzyma 15 mln zł na Zielone Autobusy. To najwięcej w Małopolsce

Zielone Autobusy połączą okoliczne miejscowości z Wieliczką dzięki rekordowemu rządowemu dofinansowaniu. Umowę na dofinansowanie wielickiej komunikacji lokalnej podpisał dziś z burmistrzem Arturem Koziołem wojewoda Krzysztof Klęczar.

Zmiana w finansowaniu komunikacji lokalnej

19 marca wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 28 umów na dofinansowanie komunikacji w ramach Funduszu autobusowego. Niektóre z projektów obejmują nawet 10 lat funkcjonowania połączeń lokalnych. To niezwykle istotna zmiana dla organizatorów transportu publicznego i zarazem szansa na trwałe utrzymanie lokalnych połączeń autobusowych.

- Zadania wieloletnie dofinansowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to nowość. Okres funkcjonowania linii objętych dofinansowanie przekracza rok budżetowy i może wynosić nawet 10 lat. Organizatorzy mogą tym samym zapewnić większą trwałość projektów. Długofalowe planowanie jest niezwykle istotne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego – podkreślał wojewoda małopolski.

Sygnatariuszami umów na zadania wieloletnie byli: wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz reprezentanci 26 małopolskich gmin i 2 powiatów.
W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli także: dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Sławomir Dyl wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Wrześniakiem oraz dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik.

15 milionów dla Wieliczki

Największe dofinansowanie - aż 15 329 061,81 zł otrzymała Wieliczka. Umowę na rekordową dotację podpisali burmistrz Artur Kozioł wraz z Piotrem Krupą Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji i Krzysztofem Pakułą skarbnikiem Gminy Wieliczka. Na mocy podpisanej umowy wielicka gmina otrzyma dopłatę na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji lokalnej na okres 2024 – 2028 roku. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych części kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem linii komunikacyjnej.

Wielicka gmina jest jedną z niewielu gmin w całej Polsce, która rozwinęła własną komunikację gminną obejmującą miasto i 29 otaczających je sołectw. Komunikacja gminna jest jednym z najważniejszych narzędzi niwelujących różnice pomiędzy miastem i wsią i zapobiegających wykluczeniu transportowemu osób mieszkających w odleglejszych rejonach gminy.

Wsparcie dla Biskupic i Gdowa

Warto dodać, że dofinansowanie na linie komunikacyjne trafi też do dwóch kolejnych samorządów z powiatu wielickiego. 1 627 956,00 zł otrzyma Gmina Gdów, a 1 224 509,40 zł Gmina Biskupice.

Nabór wciąż otwarty

Jak przypomina Krzysztof Klęczar, wciąż można aplikować o wsparcie dla gminnych linii autobusowych w Małopolsce. - Na tę chwilę dofinansowaniem z Funduszu autobusowego na rok 2024 w naszym województwie objętych jest aż 328 linii o długości ponad 9,4 tys. km – zarówno jeśli chodzi o zadania wieloletnie, jak i jednoroczne. Przypomnę, że pojawiła się kolejna szansa dzięki puli dodatkowych ponad 4 mln zł. Wnioski przyjmujemy do 25 marca. Łączna wysokość dofinansowania na rok 2024 może sięgnąć znacznie ponad 70 mln zł. Serdecznie zachęcam do składania wniosków – dodaje wojewoda.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka