poniedziałek, 9 września 2019 10:41

Wieliczka: Otrzymali sztandar 125 metrów pod ziemią

Autor Marzena Gitler
Wieliczka: Otrzymali sztandar 125 metrów pod ziemią

8 września w Kopalni Soli w Wieliczce odbyły się uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce.

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Monika Kolasa, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta , Starosta Powiatu Wielickiego Adam Kociołek, Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce podinsp. Mirosław Strach, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz służb mundurowych a także mieszkańcy powiatu wielickiego.

Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie policyjnej asysty honorowej oraz pododdziału towarzyszącego do Komory Warszawa. O godzinie 13:00, dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu na maszt flagi państwowej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinsp. dr Krzysztof Pobuta witając gości. Komendant podkreślił w swoim przemówieniu, że nadanie sztandaru wielickiej jednostce Policji to wielki zaszczyt, a także uhonorowanie dotychczasowej, jakże trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i pracowników tej komendy na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Komendant Pobuta zwrócił także uwagę, że nadanie sztandaru, który jest symbolem honoru i tradycji, to również wyraz uznania i zaufania lokalnej społeczności dla wielickiej Policji.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, nastąpiło poświęcenie sztandaru przez kapelana małopolskiej policji ks. dr. Pawła Mieleckiego. Po uroczystym wpisaniu się do księgi pamiątkowej nastąpiło wręczenie sztandaru. Przewodniczący Honorowego Komitetu ufundowania sztandaru, Starosta Powiatu Wielickiego, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi wielickiej Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nadinsp. Kamil Bracha wręczył następnie sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Wieliczce.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który podkreślił, że sztandar to symbol największych wartości, męstwa dumy, a także etosu. Zwrócił uwagę, że hasła znajdujące się na sztandarze ,,Bóg, Honor, Ojczyzna’’ nawiązują do historii wojska polskiego i wierności Polsce. Następnie swoje przemówienia wygłosili Poseł na Sejm RP Urszula Rusecka, starosta wielicki Adam Kociołek oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów w Krakowie podinsp. Grzegorz Gubała, który wręczył medale Poseł RP Pani Urszuli Ruseckiej, a także Staroście Powiatu Wielickiego Panu Adamowi Kociołek, jako dowód wdzięczności na rzecz współpracy z lokalną jednostką Policji.

Następnie swoje przemówienie wygłosił szef wielickiej Policji, który podziękował mieszkańcom i samorządowcom za docenienie służby. W dowód uznania Komendant Powiatowy przekazał burmistrzom, a także wójtom powiatu wielickiego pamiątkowe grawery.

Zgromadzeni goście mogli również wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Kopalni Soli Wieliczka.

inf. i foto: KWP w Krakowie

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje