czwartek, 9 lipca 2020 07:31

Wieliczka remontuje kolejne zabytkowe kapliczki i kaplice

Autor Marzena Gitler
Wieliczka remontuje kolejne zabytkowe kapliczki i kaplice

Miasto i Gmina Wieliczka kontynuuje renowację zabytkowych kaplic i kapliczek przydrożnych. Właśnie zakończył się remont kapliczki przy ul. Kościuszki w Wieliczce.

Kapliczka pw. Matki Boskiej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce wzbogacona została o drewniane płaskorzeźby. To jeden z wielu zabytkowych obiektów sakralnych, które zostały odnowione w ostatnim czasie.

W drewnianych gablotach zamontowano wizerunki świętych szczególnie czczonych w okolicy: św. Klemensa, Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Kingi oraz Matki Boskiej Łaskawej Księżnej Wielickiej. Płaskorzeźby wykonał rzeźbiarz Paweł Janowski. Jest to ostatni etap odnowy tej kapliczki.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończyła się realizacja projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka”. Środki na ten cel zostały pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu Wielickiego, a wartość projektu wyniosła 370 tys. zł, z czego 235 to dofinansowanie, a 135 pochodziło z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka.

W ramach projektu odnowiono dziesięć zabytków sakralnych: cztery duże kaplice, tzw. wnękowe: kaplica Nawiedzenia Matki Boskiej w Gorzkowie z 1885 r., tzw. kaplica Niedzielskich - XIX-wieczny obiekt w Śledziejowicach, kaplica w Koźmicach Małych i wykonano remont dachu kaplicy Matki Bożej Różańcowej, pochodzącej z 1938 r. w Węgrzcach Wielkich.

Remontu doczekało się też sześć przydrożnych kapliczek słupowych: kamienna kapliczka zwieńczona figurą Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Dobranowicach (1862 r.), kapliczka Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w Śledziejowicach (1908 r.), przydrożna kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Golkowicach (1903 r.) oraz kapliczka Najświętszej Mari Panny Niepokalanie Poczętej w Koźmicach Wielkich (1889 r.).

Odnowione zostały również dwie kapliczki w Mietniowie: pochodząca z początków minionego stulecia kapliczka św. Floriana i kapliczka Serca Pana Jezusa datowana na 1900 rok.

Ponadto, ze środków własnych, Budżetu Obywatelskiego i przy wsparciu z programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odnowione zostały w 2019 roku jeszcze 3 kapliczki: kapliczka słupowa pw. św. Floriana przy ul. Gdowskiej w Wieliczce, kapliczka słupowa Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Lednickiej i kapliczka przydrożna pw. Chrystusa Pojmanego w Grabówkach.

Inf. i foto: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje