poniedziałek, 10 maja 2021 09:08

Wieliczka. Św. Florian znów strzeże Krzyszkowic przed pożarem

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Św. Florian znów strzeże Krzyszkowic przed pożarem

W Krzyszkowicach, w gminie Wieliczka, poświęcono odnowioną XIX-wieczną kapliczkę przy ul. Sadowej. Pięknie zdobiona kapliczka powstała około 1869 roku i została ufundowana przez Gminę Krzyszkowice.

2 maja, przed zbliżającym się wspomnieniem św. Floriana, poświęcono odrestaurowaną zabytkową kapliczkę w Krzyszkowicach. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz z zastępcami Piotrem Krupą i Agnieszką Szczepaniak oraz dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Magdalena Golonka - koordynator projektu. Obecni również byli przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec, radni miejscy: Elżbieta Sikora i Bogdan Lizak, radny powiatowy Lech Pankiewicz, przedstawiciele zarządu osiedla Krzyszkowice oraz mieszkańcy. Odnowioną kapliczkę poświęcił proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Krzyszkowicach, ks. Andrzej Klimara.

W przygotowanie uroczystości i w opiekę nad kapliczką zaangażowali się strażacy z OSP Wieliczka-Krzyszkowice.

Kapliczką tą od lat opiekowała się pani Łucja Florek, która podczas niedzielnych uroczystości przypomniała historię i znaczenie krzyszkowickiej kapliczki.

Kapliczka przy ulicy Sadowej w Wieliczce jest bogato zdobiona, wyróżnia ją wysoki kunszt artystyczny i rzadko spotykane dekoracje rzeźbami i płaskorzeźbami czterech stron figury.

Kapliczka powstała w końcu XIX wieku, około 1869 roku i została ufundowana przez Gminę Krzyszkowice. Wykonana jest z piaskowca w tradycyjnej technice kamieniarskiej.

Szczyt kompozycji wieńczy pełnoplastyczna rzeźba z przedstawieniem św. Floriana, który zapewne miał strzec okolicznych terenów przed pożarem. Na wszystkich kondygnacjach umieszczono płaskorzeźby lub nisze z rzeźbami przedstawiającymi: upadek Jezusa pod krzyżem, Matkę Bożą Niepokalanego Poczęcia, św. Jana, św. Piotra, św. Dominika, św. Sebastiana Męczennik, św. Izydora, św. Rozalia, św. Weronikę z chustą, św. Jakuba, św. Grzegorza, św. Antoniego. Bogactwo rzeźb i płaskorzeźb świadczy o zamożności i pobożności fundatorów – Gminy Krzyszkowice.

Jesienią ubiegłego roku kapliczka św. Floriana przy ul. Sadowej w Wieliczce została zdemontowana w celu jej renowacji. Po kilkumiesięcznym czasie oczekiwania można już podziwiać prace renowacyjne przy tej wyjątkowej kapliczce i w miesiącu maryjnym odprawiać przy niej nabożeństwa majowe.

Wykonane prace, miały na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Do tych prac należało: zdemontowanie wszystkich elementów kapliczki, wykonanie izolowanego fundamentu, oczyszczenie, odkażenie i zaimpregnowanie kamienia, przywrócenie polichromii formom rzeźbiarskim.

Prace zostały sfinansowane ze środków Miasta i Gminy Wieliczka.
Prace konserwatorskie zostały wykonane przez Pracownię Renowacji Zabytków Architektury Andrzeja Starowicza.

inf. i foto: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje