poniedziałek, 11 marca 2024 13:03

Adam Kociołek: mijająca kadencja to okres najbardziej dynamicznego rozwoju naszego powiatu

Autor Marzena Gitler
Adam Kociołek: mijająca kadencja to okres najbardziej dynamicznego rozwoju naszego powiatu

– Nazywam tę kadencję „złotą kadencją powiatu wielickiego” jeśli chodzi o realizację długo oczekiwanych inwestycji. Jako jedyny radny, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od początku istnienia powiatu, mogę stwierdzić, że w żadnej kadencji nie zainwestowano tak dużych pieniędzy w zadania realizowane przez Powiat – mówi Adam Kociołek. Starosta Powiatu Wielickiego podsumował kończącą się kadencję i zapowiada cele na kolejne cztery lata.

Panie starosto, gdy ponownie objął pan funkcję starosty, Powiat Wielicki był bardzo zadłużony. Wielu zarzuca rządzącym przez ostatnie cztery lata, że rozdawali tekturowe czeki, jednak powiat wielicki, m.in. dzięki tym dotacjom zamienił się w wielki plac budowy…

Adam Kociołek: Rzeczywiście, w 2019 roku sytuacja w powiecie była, mówiąc delikatnie, mało ciekawa. Wykonane symulacje budżetowe pokazywały, że będzie nam bardzo trudno realizować jakiekolwiek inwestycje. Nie zważając jednak na to, już na początku 2019 roku zaproponowałem przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki, która czekała od 2005 roku na budowę nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Przygotowana koncepcja wykazała, że na tym terenie można wykonać jeszcze co najmniej drugą inwestycję - to jest budowę Komendy Policji. Głębsza analiza pozwoliła jeszcze na umieszczenie w tym obszarze stacji Pogotowia Ratunkowego, które jak wiadomo miało swoją siedzibę przy wielickim Ośrodku Zdrowia na ul. Szpunara, a ta lokalizacja nie sprzyjała szybkiej reakcji, w przypadku wezwania do chorego, czy wypadku. Równolegle do tworzenia tej koncepcji, podjęte zostały działania o uregulowanie sprawy przejęcia działki od Kopalni Soli „Wieliczka” przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Ta procedura trwała od około 12 lat i nie było widać możliwości szybkiego jej zakończenia. Należy podkreślić, że do przyspieszenia tej zamiany przyczyniło się w znacznym stopniu zaangażowanie poprzedniego Zarządu Kopalni Soli, a to z kolei przy udziale środków finansowych Powiatu, pozwoliło rozpocząć projektowanie tej tak długo wyczekiwanej i potrzebnej inwestycji. W trakcie prac koncepcyjnych pojawiły się jednak pewne problemy, związane z planem zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, gdyż pomimo naszych starań Gmina Wieliczka nie dokonała koniecznych zmian, a to spowodowało pewne problemy projektowe zarówno przy planowaniu budowy komendy Straży, komendy Policji, jak i Pogotowia. Poradziliśmy sobie jednak i z tym problemem. Jak widać nasz upór i determinacja się opłaciły. Kolejnym ruchem było podpisanie porozumienia z marszałkiem Województwa Małopolskiego o budowie stacji pogotowia ratunkowego. Tutaj, jak pamiętamy, realizacja przebiegała z pewnymi problemami, gdyż błędy projektowe opóźniły zakończenie tej inwestycji.

  • Zobacz:
W Wieliczce otwarto nową siedzibę pogotowia [WIDEO, FOTO]
W dniu dzisiejszym został uroczyście otwarty w Wieliczce budynek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Równolegle z budową nowej siedziby pogotowia trwały przygotowania do budowy Komendy Powiatowej Policji, które zakończyły się uzyskaniem pozwolenia na budowę . Obecnie inwestycja ta oczekuje na potwierdzenie dofinansowania z Komendy Głównej Policji, a ostatnie informacje mówią, że to zadanie znajduje się na liście priorytetów tej instytucji i w najbliższym czasie można się spodziewać wpisania go na listę zadań do realizacji.

  • Zobacz:
Wieliccy strażacy już oficjalnie w nowej siedzibie
Zakończyła się budowa nowej siedziby KP PSP w Wieliczce. 18. września oficjalnie przecięto wstęgę i przekazano budynek w użytkowanie wielickim strażakom.

Jedną z najważniejszych inwestycji, realizowanych już bezpośrednio przez Powiat, była budowa hali sportowej przy wielickim LO i tutaj należy powiedzieć, że sprzyjało nam trochę szczęście, bo kiedy pojawiły się pierwsze pieniądze z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych można było liczyć na zaledwie 5 milionów złotych. Podjęliśmy jednak działania zmierzające do rozpoczęcia w przyszłości tej inwestycji poprzez przygotowanie Programu Finansowo-Użytkowego. Pojawienie się środków Polskiego Ładu dało nadzieję na realizację tego zadania i to w takim zakresie, jaki był przewidziany w naszym projekcie. Poprzedni projekt nie przewidywał tak kompleksowego rozwiązania, jakie zostało przeze mnie zaproponowane do realizacji Zarządowi Powiatu. Wcześniejszy projekt zakładał likwidację znacznej części niewielkiego parkingu, jaki znajdował się na tym terenie oraz całkowitą likwidację boiska zewnętrznego, a więc tak naprawdę pogarszał stan istniejący. Moim zdaniem było to raczej działanie bardziej polityczne niż realnie związane, którego celem miała być poprawa sytuacji w wielickim LO. Moja koncepcja zakładała budowę podziemnego parkingu na około 100 pojazdów, budowę hali wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla wielickiego MOS-u, który od 25 lat nie mógł się doczekać swojej siedziby, jak również budowę boiska sportowego na dachu nowego obiektu. Tak więc nie mówiliśmy już tylko o budowie hali sportowej, ale o budowie kompleksu sportowego, który może działać samodzielnie, niezależnie od funkcjonowania placówki szkolnej.

Rzeczywiście, w tej kadencji powiat wielicki zmienił się wielki plac budowy, bo również inne instytucje państwowe realizowały u nas swoje wielkie inwestycje. Mowa o Muzeum Żup Krakowskich oraz Sądu i Prokuratury w Wieliczce. To spowodowało ogromny bum inwestycyjny na naszym terenie. Zresztą nie tylko na terenie samej Wieliczki, bo również i w gminach powiatu ten bum inwestycyjny jest zauważalny.

  • Zobacz:
Powstaje siedziba sądu i prokuratury w Wieliczce
– To niezwykle ważna inwestycja - powiedział wiceminister Michał Woś podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego Sądu Rejonowego w Wieliczce.

Należy również wspomnieć o realizacji wielu zadań drogowych, które rozpoczęliśmy na początku tej kadencji. Przypomnę tylko, że w poprzedniej kadencji na zadania związane z realizacją zadań drogowych wydatkowano około 55 milionów złotych, natomiast w tej kadencji było to ponad 100 mln zł. Wspomnę również o znacznym zwiększeniu majątku Powiatu Wielickiego, w tym o zakupie działek pod budowę kompleksu dla osób niepełnosprawnych oraz szkoły specjalnej przy ul. Pułaskiego w Wieliczce, która jest niezbędnym elementem związanym z poprawą funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, czyli naszego Kampusu Wielickiego, bo jest to najbardziej racjonalne rozwiązanie poprawy sytuacji w tej szkole. Bardzo ważnym elementem jest trwająca rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Gdowie, która ma doprowadzić do pełnej zgodności funkcjonowania tej placówki z przepisami przeciw pożarowymi i BHP, gdyż od wielu lat placówka ta nie spełniała obecnych wymagań. Koszt tych zadań to ponad 10 milionów złotych. Podobne działania czekają nas w wielickim LO. Zostały już rozpoczęte, a w przyszłości koszty doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami to około 20 milionów złotych. Istnieje też możliwość dobudowy skrzydła do obecnego budynku LO.

  • Zobacz:
Powiat Wielicki otworzył nową halę przy liceum
6 października oficjalnie otworzono nową halę sportową przy wielickim liceum im. Matejki.

Należy wspomnieć, że w tym roku rozpoczęliśmy również realizację długo oczekiwanej (od blisko 12 lat) inwestycji przy Zespole Szkół Zawodowych w Gdowie. Chodzi o budowę  kompleksu sportowego przy tej placówce, na działce zakupionej od gminy Gdów jeszcze bodajże w 2010 roku. Jednak do tej pory nic tam się nie działo.

Warto podsumować, że żadnej kadencji w ciągu ostatnich 20 lat nie udało się pozyskać tak dużych środków dla Powiatu ani też zrealizować tylu inwestycji. Dla porównania  dodam, że na początku tej kadencji budżet Powiatu wynosił około 100 mln zł, a obecnie jest to niemal 200 mln zł. Wzrósł również znacznie majątek Powiatu, co też jest godne podkreślenia.

Wróćmy jeszcze do finansów. Jaki jest obecnie stan zadłużenia Powiatu Wielickiego i jakie w związku z tym są perspektywy na przyszłość?

Adam Kociołek: Jak wygląda obecnie stan można zobaczyć na przygotowanym przez nas wykresie. Oczywiście żaden samorząd z własnych dochodów nie mógłby sobie poradzić z realizacją tak dużych inwestycji, w związku z tym, zgodnie z moją zapowiedzią po wyborze na funkcję starosty, że obligacje bądź kredyty będą zaciągane tylko i wyłącznie dla inwestycji, na które będą pozyskiwane środki zewnętrzne, tak było to realizowane. W tej kadencji oczywiście nominalnie zadłużenie wzrosło. Natomiast w stosunku do całego budżetu jest ono proporcjonalnie mniejsze, w porównaniu do tego, jakie zostaliśmy na początku kadencji. Warto podkreślić, że nie ma obecnie potrzeby zaciągania zobowiązań kredytowych, bądź emisji obligacji na bieżące funkcjonowanie Powiatu, a niestety tak to wyglądało pod koniec poprzedniej kadencji.

Zadłużenie Powiatu Wielickiego w stosunku do wysokości budżetu w ostatnich 5 latach - graf. Głos24/ Powiat Wielicki

W czasach, gdy rządziło PiS do Powiatu Wielickiego popłynęły ogromne środki. Teraz, gdy odblokowane zostaną fundusze z KPO również będą pieniądze na inwestycje. Czego najbardziej, pana zdaniem, oczekują mieszkańcy powiatu wielickiego?

Adam Kociołek: Ja nazywam tę kadencję „złotą kadencją powiatu wielickiego” jeśli chodzi o realizację przede wszystkim długo oczekiwanych inwestycji. Jako jedyny radny, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od początku istnienia powiatu, mogę stwierdzić, że w żadnej kadencji nie zainwestowano tak dużych pieniędzy w zadania realizowane przez Powiat. Jeśli chodzi o nową perspektywę finansową z KPO to oczywiście cieszę się, gdyż jak wspomniałem wcześniej, przed nami realizacja wielu ważnych zadań takich, jak wspomniany kompleks dla niepełnosprawnych, którego koszt oceniamy na około 80 milionów złotych. To również budowa Komendy Powiatowej Policji, jak również zaplanowane zadania drogowe, na które jak szacujemy, potrzebne będą znaczne kwoty. Myślę, że jeżeli zostanie utrzymana ta tendencja dofinansowania, jaka miała miejsce w tej kadencji, to będzie można zrealizować bardzo dużo zadań z tego zakresu. Czego oczekują mieszkańcy? Przede wszystkim oczekują poprawy infrastruktury, która jest zależna od Powiatu. To wspomniane już zadania drogowe, inwestycje oświatowe oraz szeroko pojęta opieka społeczna, bo to zadanie zaczyna również dominować, gdy chodzi o zadania finansowane przez Powiat.

Co uważa pan za swój osobisty sukces? Co było największym wyzwaniem i jakie zadania stawia pan sobie jako priorytet w najbliższych czterech latach?

Adam Kociołek: Ważnym elementem było odpolitycznienie Rady Powiatu i trzeba przyznać, że to z małymi wyjątkami się udało. Jako radny niezależny zaproponowałem, żeby w tej kadencji bardziej skupić się na pozyskiwaniu środków na inwestycje i realizacji tych inwestycji. Ważnym elementem było również uporządkowanie spraw organizacyjnych i finansowych w samym starostwie i jednostkach powiatowych, gdyż ta sfera była bardzo zaniedbana.

Jeżeli miałbym mówić o jakimś sukcesie to jest nim właśnie mijająca kadencja, bo był to okres najbardziej dynamicznego rozwoju naszego powiatu.

  • Zobacz:
Ponad 22,3 mln zł dla samorządów z powiatu wielickiego
Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami samorządów z powiatów wielickiego, krakowskiego i proszowickiego.

Pana dociekliwość i wiedza historyczna (doceniona nawet przez przedstawicieli Marynarki Wojennej) zaowocowała przywróceniem wieliczanom zapomnianej postaci Bogumiła Nowotnego, doświadczonego i docenianego komandora oraz pierwszego dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej. Dzięki temu Wieliczka stała się enklawą tej ważnej części historii odrodzenia polskiej państwowości w Małopolsce. Czy widzi pan również walor promocyjny tej wyjątkowej postaci dla Wieliczki i powiatu wielickiego?

Adam Kociołek: Oczywiście, poza przywróceniem pamięci Bogumiła Nowotnego naszej społeczności wielickiej i powiatowej, upatruję w tym duży walor promocyjny, zarówno dla powiatu jak i Miasta Wieliczka, ale nie tylko, gdyż Małopolska, która w okresie tworzenia polskiej państwowości, miała wielu wspaniałych ludzi, wzbogaciła się również o wspomnienie właśnie pierwszego dowódcy Marynarki Wojennej, wywodzącego się z Wieliczki. Uroczystości w Wieliczce przypomniały Polsce wkład dawnej Galicji i obecnej szeroko pojmowanej Małopolski w tworzenie polskiej państwowości, a konkretnie w tworzenie Polskiej Marynarki Wojennej. Wielu Małopolan, którzy w czasie zaborów służyli w Austro-węgierskiej Marynarce Wojennej, po upadku tego imperium budowało zręby polskiej państwowości i odbudowy polskiej floty morskiej. Przypomnę, że w tym czasie Polska nie miała jeszcze dostępu do morza. Dopiero w 1920 roku generał Haller na mocy Traktatu Wersalskiego przejął skrawek polskiego wybrzeża i 10 lutego w Pucku dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Myślę że postać Bogumiła Nowotnego powinna być powodem do dumy zarówno wieliczan, jak i mieszkańców powiatu wielickiego jak i całej Małopolski.

  • Zobacz:
Hołd dla komandora Bogumiła Nowotnego w Wieliczce
Przy Starostwie Powiatowym w Wieliczce odbył się uroczystości z okazji 105. rocznicy powstania Marynarki Wojennej RP.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka