piątek, 19 maja 2023 07:53

"Wieść o gadziu pomagającym Cyganom rozchodziła się błyskawicznie". Niezwykła wystawa w Nowym Sączu

Autor Patryk Trzaska
"Wieść o gadziu pomagającym Cyganom rozchodziła się błyskawicznie". Niezwykła wystawa w Nowym Sączu

Niezwykłe wydarzenie w Nowym Sączu. Wystawa złożona z eksponatów zbieranych przez Pawła Lechowskiego, etnografa, który kulturą romską interesuje się nieprzerwanie od lat 60. ubiegłego wieku. Jak podkreślają organizatorzy dzięki jego kolekcji poznamy Romów z taborów i tych, którzy wędrowanie znają jedynie z opowiadań starszego pokolenia. Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć wystawę?

Paweł Lechowski z wykształcenia jest etnografem, w przeszłości ekspertem i doradcą w kwestiach romskich Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy MSWiA. Uczestniczy w programach edukacyjnych i integracyjnych oraz angażuje się w działalność różnych organizacji promujących kulturę tej mniejszości etnicznej. Bierze udział w konferencjach, a jego opinie były cytowane w raportach European Rome Rights Center. Kulturą romską interesuje się nieustannie od lat 60. ubiegłego wieku. Na przełomie lat 80. i 90. jako pracownik Muzeum Etnograficznego w Tarnowie uczestniczył w organizacji stałej ekspozycji romskiej i pozyskiwaniu na nią obiektów. Kilka lat później, nie będąc już pracownikiem muzeum, zaczął realizować zamysł stworzenia własnej kolekcji. Sprzyjającą okolicznością stała się migracja rumuńskich Romów do Polski. Nawiązał wówczas z nimi kontakt, a rozwój kolekcji był efektem dodatkowym pomocy, której im udzielał. Organizował opiekę lekarską, pomoc prawną, szukał miejsc gdzie mogliby się zatrzymać, zwłaszcza podczas zimowych mrozów, tłumaczył ważne sprawy z/na język romani. W latach 1994–2000 w jego mieszkaniu żyła kilkupokoleniowa rodzina rumuńskich Romów i okresowo bywało u niego ponad 20 osób. Wśród znajomych Lechowski został żartobliwie nazwany „rumuńskim konsulem”, a znajomość z Romami rozwinęła się w przyjaźń.

„…dzięki tym kontaktom zaczął posługiwać się językiem romani, który dotąd znał tylko biernie. Romowie zwracali się do niego ze swoimi problemami i poczuł, że coraz bardziej liczą na jego pomoc […]. Wieść o gadziu bezinteresownie pomagającym Cyganom rozchodziła się błyskawicznie” – tak mówiła o nim Joanna Dunikowska w laudacji przyznanej mu w 2002 r. nagrody Fundacji Polcul.

Cyganka z koszykami w drodze na targ, Ferdinand Koci Albania, tempera, wyk. 1993 r.

Obecnie w kolekcji jest około 400 zinwentaryzowanych przedmiotów, wykonanych lub użytkowanych przez Romów. Tworzą one tematyczne zespoły: romską sztukę plastyczną (malarstwo olejne, pastele, rysunki, grafiki, rzeźba), cygańskie rzemiosło (wyroby kotlarskie, kowalskie, odlewnicze, koszykarskie) i wyroby użytkowane przez Romów; instrumenty muzyczne, zdobnicze elementy do wozu, ubiór i biżuterię oraz przedmioty świadczące o obecności Romów jako inspiracji w kulturze społeczności większościowej. Jest to sztuka plastyczna, pocztówki, nuty i śpiewniki nawiązujące do motywów muzyki cygańskiej, figurki ceramiczne, lalki i opakowania po produktach (produkty spożywcze, pudełka po papierosach, butelki po napojach). W kolekcji są także nagrania dźwiękowe: muzyka utrwalona na kasetach i płytach winylowych, opowiadane bajki na motywach cygańskich, filmy o tematyce romskiej, audycje radiowe i telewizyjne. Dopełnienie stanowią archiwalia w postaci kilku urzędowych dokumentów, liczne fotografie, pocztówki, bogata literatura fachowa z Polski i zagranicy, także w języku romani.

Cyganki przy ognisku, autor nieznany, olej, tektura

Ponadto w zbiorach są afisze informujące o różnych spotkaniach dotyczących kultury romskiej: odczytach, prelekcjach, imprezach i występach z udziałem romskich zespołów oraz plakaty zapowiadające filmy, które zawierają wątki romskie. Lechowski podkreśla, że „Wszystkie te gromadzone przedmioty nie stanowią i nigdy nie stworzą jakiejś skończonej, zamkniętej całości, jakiejś kompletnej kolekcji. Wszystkie te zbiory nie tylko mogą, ale powinny być wciąż wzbogacane, uzupełniane i uaktualniane o nowe eksponaty i archiwalia. Tylko wówczas, choć nigdy w pełni tej idei się nie zrealizuje, ale przynajmniej można się przybliżyć do w miarę najpełniejszego przedstawienia, zobrazowania, zarówno świata i kultury Romów, jak i sposobów odbierania, postrzegania tego świata i kultury przez nas – nie Cyganów”. W kolekcji znajdują się przedmioty pochodzące nie tylko z Polski, ale również z krajów bałkańskich: Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Albanii; ze wschodu: Rosji i Ukrainy; z zachodu: Hiszpanii, a także ze Słowacji. Ich pozyskanie nierzadko wiązało się z podróżami do krajów południowej Europy. Zbiory te są często prezentowane przy okazji tematycznych wystaw lub prelekcji. Służą również działaniom edukacyjnym związanym z przeciwdziałaniem dyskryminacji i nietolerancji.

Kapela cygańska, Ferdinand Koci Albania, linoryt, lata 90. XX w.

Ten kto nie widział nigdy twórczości Pawła Lechowskiego, będzie miał teraz do tego niepowtarzalną okazję. 26 maja (piątek) o godzinie 12:0o w Muzeum Nikifora - w filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej „Jadą wozy kolorowe. Tabor w pamięci i w twórczości artystycznej Cyganów/Romów” poświęcona twórczości, właśnie polskiego artysty, a od 27 marca wystawa będzie dostępna dla zwiedzających.

Taniec Cyganek, autor nieznany Hiszpania, olej, sklejka

Na zdjęciach – przykładowe prace z kolekcji Pawła Lechowskiego.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje