poniedziałek, 3 lutego 2020 12:21

Wolbrom: Dwie szkoły do likwidacji

Autor Tomasz Stępień
Wolbrom: Dwie szkoły do likwidacji

Szkoły w Chełmie i Jeżówce zostaną zlikwidowane lub przekształcone placówki niepubliczne. Będą działać tylko do końca tego roku szkolnego. Powód? To obecnie najmniejsze szkoły w gminie, a perspektywy nie są najlepsze - liczba uczniów do nich uczęszczających z roku na rok spada.

Zamiar likwidacji bądź przekształcenia szkół poparli radni na sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu - 13 głosów było „za”, 1 przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Nic dziwnego – obie szkoły generują coraz większe wydatki budżetowe. W Szkole Podstawowej w Chełmie uczy się 39 uczniów, a w Szkole Podstawowej w Jeżówce – 48.  Koszt ich utrzymania wynosi odpowiednio 1 303 000 zł dla SP w Chełmie oraz 1 120 000 zł. dla SP w Jeżówce. W przeliczeniu na jednego ucznia daje to odpowiednio: ok. 24,6 tysięcy złotych i 19,35 tysięcy zł. To mocno powyżej średniej dla innych szkół prowadzonych przez Gminę Wolbrom, która wynosi 13 tys. zł.

Niekorzystne dla obu szkół są także utrzymujące się preferencje wśród rodziców co do wyboru szkoły dla swych dzieci. Zgodnie z danymi z października 2019 r. w obwodzie szkoły w Chełmie jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 120 uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci. Szkołę tę w bieżącym roku szkolnym wybrało dla swych dzieci około 30% rodziców. 78 dzieci z Chełmu są uczniami podstawówek między innymi w Gołaczewach i Wolbromiu. Z kolei do szkoły w Jeżówce uczęszcza 52 uczniów spośród 84 zameldowanych w tym obwodzie (62%). Pozostali, czyli 32 są uczniami szkół podstawowych w sąsiednich miejscowościach.

Z danych prowadzonej przez Gminę Wolbrom ewidencji ludności wynika, że sytuacja w obu szkołach nie ulegnie w najbliższych latach istotnej zmianie, a wręcz ulegnie pogorszeniu. Mała liczebność klas i niekorzystne dane demograficzne dla obwodu szkoły i preferencje rodziców co do wyboru szkoły innej niż obwodowa nie rokują możliwości utrzymania tak małych, a zarazem kosztownych szkół w sytuacji, gdy gmina musi bilansować wydatki z dochodami bieżącymi, co zmusza do racjonalnego gospodarowania budżetem.

- Jeśli dojdzie ostatecznie do likwidacji szkół, uczniom z Chełmu zapewni się możliwość kontynuowania nauki od roku 2020/21 w Zespole Szkół w Gołaczewach a uczniom z Jeżówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by obydwie placówki funkcjonowały nadal, ale jako niepubliczne - tak jak to ma miejsce w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej. Wszystko wskazuje, że tak właśnie się stanie ze szkołą Chełmie. Być może podobnie będzie ze szkołą w Jeżówce. – zapewnia Urząd Miasta.

W przypadku przekształcenia podstawówek w szkoły niepubliczne Gmina zapewnia, że udzieli wszelkiej pomocy zarówno logistycznej, jak przede wszystkim finansowej celem utrzymania 8 klasowych podstawówek wraz z oddziałami przedszkolnymi w tych sołectwach. Dodatkowo będzie możliwe uruchomienie w obu placówkach niepublicznych przedszkoli.

info: UMiG Wolbrom

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje