środa, 26 kwietnia 2023 08:17

Wsparcie z Unii Europejskiej w oczyszczaniu gmin z wyrobów azbestowych

Autor Artykuł zewnętrzny
Wsparcie z Unii Europejskiej w oczyszczaniu gmin z wyrobów azbestowych

Gmina Szczucin Lider projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wdraża projekt pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”. Dofinansowanie zostało pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje demontaż, odbiór i wywóz odpadów azbestowych z budynków zlokalizowanych na terenie gmin partnerskich: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dębno, Dąbrowa Tarnowska, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn oraz Żabno.

Główne działania realizowane w projekcie dotyczą demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, odbiór, transport oraz utylizację zgromadzonych wyrobów, a także podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gmin.

Źródło: https://www.istockphoto.com/pl/zd    

W przeszłości azbest z uwagi na powszechną dostępność
i stosunkowo niską cenę, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe zainteresowanie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty były wykorzystywane jako pokrycia dachowe, natomiast rury służyły do wykonywania instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe i zasypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Produkcja wyrobów azbestowych w Polsce została zakazana pod koniec lat 90, natomiast w 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, jego zakończenie zaplanowano na 2032 rok, co oznacza, że terytorium Polski do tego czasu powinno zostać oczyszczone z wyrobów azbestowych. W związku z powyższym, Gminy realizujące projekt pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” podjęły działania, które nie tylko ułatwią mieszkańcom realizacje założeń Programu krajowego, ale przyczynią się również do oczyszczenia terenu gmin ze szkodliwych substancji azbestowych dzięki czemu ograniczone zostaną negatywne skutki oddziałujące na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie komfortu życia lokalnej społeczności poprzez umożliwienie życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem, wzrostu świadomości ekologicznej rozwoju ekonomicznego gmin jako terenów ekologicznych, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, spadku zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz zmniejszenia liczby zachorowań mieszkańców na choroby dróg oddechowych.

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje

Rozrywka