poniedziałek, 19 sierpnia 2019 11:32

Wygrali w Małopolsce, a teraz walczą na szczeblu ogólnopolskim. Pomóżmy im wygrać!

Autor (red)
Wygrali w Małopolsce, a teraz walczą na szczeblu ogólnopolskim. Pomóżmy im wygrać!

Ewelina i Grzegorz Zapałowie prowadzą gospodarstwo w Posądzy w Gminie Koniusza (w powiecie proszowickim). W czerwcu wygrali w Małopolsce w konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo (pisaliśmy o tym tutaj: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. małopolskim w tym roku jest w Posądzy), organizowanym przez KRUS. Teraz walczą o laury na szczeblu ogólnopolskim.

– Nasze gospodarstwo, w którym na 10 ha produkujemy warzywa: kapustę włoską i pekińską, kalafiory, cebulę czerwoną i selery zostało zgłoszone do konkursu organizowanego przez placówkę KRUS i spośród 132 gospodarstw z całej Małopolski zajęło pierwsze miejsce – mówi Ewelina Zapała. – Teraz jako jedyni reprezentujemy Małopolskę na skali krajowej.

W konkursie "Bezpieczne gospodarstwo rolne " startowało 1153 gospodarstw z całego kraju. Na tym etapie konkursu zostało już tylko 16 finałowych - po jednym z każdego województwa.

Zwycięzcę wyłoni internetowe głosowanie. Na stronie agronews.com.pl każdy może oddać darmowo  swój głos na samym dole artykułu.

– Mam ogromną prośbę: głosujcie na nas jako mieszkańców województwa małopolskiego – zachęca Ewelina Zapała.

My także zachęcamy! Niech wygra Małopolska! Jeszcze raz podajemy adres strony, na której, na samym dole artykułu można oddać głos na gospodarstwo Państwa Zapałów z Małopolski:

agronews.com.pl

***

Gospodarstwo Państwa Zapałów

Do tej pory w szesnastu edycjach konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne" udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Gospodarstwo Państwa Zapałów

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

  1. Organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa.
  2. Ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy.
  3. Stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych.
  4. Stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym.
  5. Warunki obsługi u bytowania zwierząt gospodarskich.
  6. Wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej.
  7. Sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych.
  8. Estetyka gospodarstw.
  9. Zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
Gospodarstwo Państwa Zapałów

Fot: agronews.com.pl

Proszowice - najnowsze informacje