czwartek, 4 listopada 2021 12:42

Wykorzystania seksualne, zmuszanie do kradzieży i "roboty" - policjanci o jednej z najcięższych zbrodni

Autor Mirosław Haładyj
Wykorzystania seksualne, zmuszanie do kradzieży i "roboty" - policjanci o jednej z najcięższych zbrodni

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. Aby skuteczniej zwalczać i zapobiegać temu przestępstwu, należy lepiej poznać złożoność tego zjawiska.

Handel ludźmi to współczesna odsłona niewolnictwa. Osoby traktowane są jak towar, przekazywane sobie przez przestępców i sprzedawane. „Handel ludźmi” oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób,  z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa czy też wykorzystania słabości, w celu wykorzystania.

18 października obchodzony był po raz piętnasty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. W związku z powyższym, w holu wadowickiej komendy została zaprezentowana mobilna ekspozycja „Oblicza handlu ludźmi”, która ma ścisły związek z tym dniem. Wystawę tworzy sześć plansz, na których znalazły się najważniejsze informacje o samym procederze i formach zniewolenia osoby przy użyciu różnorodnych  metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary. Plansze zostały również wzbogacone fotografiami. Celem ekspozycji jest dotarcie do potencjalnych ofiar, a także uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkie zachowania mające znamiona handlu ludźmi.

Jednym z elementów działań policji, ukierunkowanych na przeciwdziałanie handlowi ludźmi, są działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonym tym zjawiskiem. Dlatego też funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy 30 października uczestniczył w spotkaniu z uczniami programu „Erasmus+” (projekt pt. Europejskie doświadczenia kluczem do kariery zawodowej”), w ramach którego młodzież wyjeżdża na praktyki do Hiszpanii. Spotkanie odbyło się na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie. Policjant podczas spotkania omówił tematy dotyczące problematyki handlu ludźmi oraz bezpieczeństwa w czasie wyjazdów za granicę. W szczególności zwrócił uwagę na zasady właściwego przygotowania się do wyjazdu, bezpieczeństwa podczas podróży jak i pobytu w miejscu docelowym.

– Pamiętajmy, że temat handlu ludźmi powinien być stale poruszany, nie tylko 18 października, przede wszystkim by zwiększyć świadomość społeczną i zapobiegać tragediom życiowym wielu osób

– przypominają policjanci z Wadowic.

Inf. i foto: KPP Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje