poniedziałek, 21 października 2019 08:07

Za kilka miesięcy Kraków ma być dużo bardziej zielony

Autor Manuel Langer
Za kilka miesięcy Kraków ma być dużo bardziej zielony

Zarząd Zieleni Miejskiej intensywnie pracuje nad czymś, co nazywa zieloną rewolucją. Coraz więcej terenów poddawanych jest rewitalizacji, a w wielu parkach i terenach zieleni trwają obecnie intensywne prace budowlane. Pracownicy jednostki miejskiej proszą mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Jak obiecują, za kilka miesięcy wymienione miejsca na mapie Krakowa zmienią się nie do poznania.

Lista inwestycji, nad którymi trwają intensywne prace (bądź niedawno zostały zakończone roboty):

 • park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – kompleksowa rewitalizacja parku;
 • park im. Henryka Jordana - budowa pierwszego w Krakowie wodnego placu zabaw wraz z remontem sadzawki i amfiteatru (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • park w Czyżynach – budowa nowego parku (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • Zalew Nowohucki – rewitalizacja terenów wokół zalewu wraz z budową tężni solankowej (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • schody Czesława Miłosza – modernizacja schodów na bulwarze Poleskim wraz z wykonaniem instalacji artystycznej w postaci napisu przedstawiającego fragment wiersza Czesława Miłosza – już wykonana;
 • park Duchacki - nastąpiło już przekazanie terenu, planowane jest grodzenie terenu budowy i rozpocznie się rewitalizacja parku w zakresie terenu wokół stawów;
 • park przy ul. Wadowickiej – na wskazanym terenie od dłuższego czasu trwają prace w celu utworzenia parku (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • park Lotników Polskich - budowa oczka wodnego wraz z pawilonem kawiarniano-edukacyjnym;
 • park Tysiąclecia – rewitalizacja parku w zakresie infrastruktury technicznej (instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu), budowę obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, modernizację alejek i fontanny oraz nasadzenia zieleni;
 • plac im. św. Maksymiliana Marii Kolbego – kompleksowa modernizacja placu, zakładająca m.in. wymianę nawierzchni wraz z wprowadzeniem oryginalnego wzoru składającego się z różnej wielkości kolorowych trójkątów, który nada wyjątkowy i niepowtarzalny charakter temu miejscu, budowa obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni;
 • park Kościuszki – modernizacja alejek i obiektów małej architektury;
 • park Wyspiańskiego – budowa placu rekreacji dla dorosłych;
 • Skwer Kongresowy przy ICE – wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury – już wykonane;
 • park Zakrzówek – zabezpieczenie ścian kamieniołomu w ramach 1 etapu „Zagospodarowania Parku Zakrzówek”;
 • wschodnia część parku miejskiego Bagry Wielkie – budowa alejek, oświetlenia, obiektów malej architektury i nasadzenia zieleni – właśnie pracujemy nad oceną ofert przetargowych, wpłynęło ich aż 8;
 • bulwary rzeki Białuchy – modernizacja alejek i oświetlenia, budowa obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni – pracujemy nad oceną 4 ofert przetargowych;
 • sąsiedzki „Ogrodów Krakowian” w Zesławicach – otwarcie w listopadzie;
 • malwowy „Ogrodów Krakowian” w Mydlnikach – rozpoczęcie budowy w listopadzie, zakończenie w maju 2020 r.;
 • rewitalizacja placu Św. Ducha – rozpoczęcie budowy w listopadzie, otwarcie w lipcu 2020 r.;
 • filtrowy „Ogrodów Krakowian” na Młynówce Królewskiej – rozpoczęcie budowy w grudniu, otwarcie w maju 2020 r;
 • teatralny „Ogrodów Krakowian” – rozpoczęcie budowy w grudniu, otwarcie w maju 2020 r.

Info/foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje