wtorek, 22 września 2020 09:10

Tarnów: Zapadła decyzja o wpisaniu Młyna Szancera do rejestru zabytków

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów: Zapadła decyzja o wpisaniu Młyna Szancera do rejestru zabytków

Decyzja o wpisaniu pozostałości XIX-wiecznego Młyna Szancera do rejestru zabytków została podjęta. Nie jest jednak prawomocna, a właściciel może się od niej w każdej chwili odwołać. Jakie działania będą wiązały się z wpisaniem budynku do rejestru?

Młyn Szancera to jeden z ostatnich w Tarnowie przykładów architektury przemysłowej z XIX wieku. Młyn o napędzie parowym wybudowano w 1846 roku z inicjatywy Henryka Szancera - przemysłowcy, później miejskiego rajcy, przedstawiciela społeczności żydowskiej w mieście.  Do 1939 roku przedsiębiorstwo było w rękach rodziny Szancerów. W czasie okupacji młyn przejęli Niemcy i kontynuowali produkcję do końca wojny w 1945 roku. W Polsce Ludowej zakład znacjonalizowano.

W roku 2006 zabudowania po zlikwidowanym zakładzie kupiło miasto Tarnów i miała tam powstać galeria sztuki. Z tych planów nic nie wyszło. W roku 2009 miasto odsprzedało obiekt lokalnemu przedsiębiorcy, który zapowiadał remont części obiektu oraz otwarcie hotelu i restauracji. 21 marca 2015 roku doszło do pierwszego pożaru, który udało się ugasić. Drugi pożar wybuchł w nocy z 4 na 5 kwietnia 2015. Ogień strawił w całości dach i część drewnianych kondygnacji budynków. Biegły działający na zlecenie prokuratury ustalił, iż doszło do celowego podpalenia

Wpis do rejestru zabytków dałby Młynowi Szancera znacznie szerszą ochronę prawną, niż miało to miejsce do tej pory. Wykluczona zostałaby rozbiórka, a rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych wymagałoby uzyskania zgody konserwatora. Na właścicielu budynku będzie spoczywał obowiązek zabezpieczenia ruin przed dalszą degradacją. Decyzja dotycząca wpisu budynku do rejestru zabytków uprawomocni się w ciągu 14 dni od dostarczenia jej właścicielowi, chyba, że do Urzędu Ochrony Zabytków wpłynie odwołanie.

fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Młyn_Szancera

Tarnów - najnowsze informacje