piątek, 31 marca 2023 07:11

Zaparkujesz w tym miejscu?Dostaniesz mandat

Autor (red)
Zaparkujesz w tym miejscu?Dostaniesz mandat

ZABRAŁEŚ MOJE MIEJSCE? ZABIERZ MOJE KALECTWO ! Pod takim hasłem olkuscy policjanci prowadzili wczorajszą (28.03. br.) akcję, której głównym celem było karanie kierowców nieuprawnionych do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych.


Do służb często wpływają informacje o bezprawnie zajętych miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Podczas interwencji często okazuje się, że kierowca zapomina  o pozostawieniu w widocznym miejscu karty parkingowej, pomimo takiego obowiązku. Zdarzają się także przypadki, kiedy to osoby nieuprawnione zajmują te miejsca. Kierowca, który nie stosuje się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, musi się liczyć z mandatem karnym w wysokości 1200 zł i 6 punktów karnych.

Karta parkingowa to dokument imienny, więc korzystanie z niej jest dozwolone pod warunkiem, że jest się osobą uprawnioną. Są jednak wyjątki, takie jak przewóz osób niepełnosprawnych. Wtedy to zatrzymywanie się na miejscu oznaczonym tzw „kopertą” nie jest zabronione.

Podczas wtorkowych działań (28.03.br.) mundurowi sprawdzali czy pozostawione na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych pojazdy mają kartę parkingową, która na to zezwala. Zwracali również uwagę na to, czy miejsca postojowe są poprawnie oznaczone. Podczas interwencji policjanci musieli interweniować z obydwu powodów.

Karta parkingowa uprawnia do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych nie tylko w Polsce ale i za granicą. Jest ważna przez okres 5 lat i może zostać wydana na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Kartę parkingową dla niepełnosprawnych może otrzymać osoba, która ma stwierdzone ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg. Należy pamiętać, że osoba posiadająca kartę parkingową ma obowiązek umieścić ją za przednią szybą pojazdu, w taki sposób aby możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Policjanci apelują, by nie zajmować miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i tym samym nie utrudniać im parkowania w wyznaczonym dla nich obszarze. Niepełnosprawni muszą mieć możliwość swobodnego zaparkowania jak najbliżej miejsca zamieszkania, wejścia do sklepu lub instytucji. Pamiętajmy, że dla takich osób każdy krok jest wyzwaniem.

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje

Rozrywka