czwartek, 27 października 2022 10:52

Były wojewoda do dymisji? "Gdybym dostosował się do Pana wyjaśnień dziś mógłbym stanąć przed sądem karnym"

Autor Marzena Gitler
Były wojewoda do dymisji? "Gdybym dostosował się do Pana wyjaśnień dziś mógłbym stanąć przed sądem karnym"

Burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł apeluje o podanie się do dymisji Piotra Ćwika, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zdaniem ówczesny wojewoda namawiał samorządowców do łamania prawa i narażał ich na odpowiedzialność karną. Chodzi o tzw. wybory kopertowe i przekazanie spisów wyborczych Poczcie Polskiej.

Przypomnijmy, jest już pierwszy wyrok samorządowca, który został oskarżony o bezprawne przekazanie danych osobowych Poczcie Polskiej. Wójt gminy Wapno, skazany prawomocnie za przekazanie danych wyborców w niedoszłych wyborach kopertowych w 2020 roku, zaapelował o uniewinnienie do Prezydenta. W podobnej sytuacji może znaleźć się nawet 200 innych wójtów i burmistrzów, których sprawy karne wciąż toczą się w prokuraturach i sądach.

Mapę, na której można sprawdzić, kto to zrobił opublikowała Sieć Obywatelska - Watchdog Polska.

W Małopolsce spisy wyborców przekazało Poczcie Polskiej 37 włodarzy. Sprawę skomentował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który przypomniał, że odpowiedzialność za działania samorządowców ponoszą reprezentujący rząd wojewodowie. W Małopolsce to ówczesny wojewoda Piotr Ćwik, który obecnie jest ministrem w Kancelarii Prezydenta RP i zastępcą dasz jej szefa. W przesłanym 27 kwietnia 2020 roku do wójtów, burmistrzów i prezydentów Gmin i Miast Województwa Małopolskiego piśmie gwarantował, że przekazując dane nie łamią prawa. "Przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych jest obowiązkiem prawnym samorządów" - podsumowywał.

Burmistrz Wieliczki jednak nie zgodził się z tym zaleceniem i nie udostępnił danych wyborców z gminy Wieliczka. Broni jednak tych włodarzy, którzy ostatecznie złamali prawo. "Pozwolę sobie wyrazić moje stanowcze stanowisko dotyczące działalności Wojewody Małopolskiego w powyższej sprawie. Kierując się samodzielną oceną ówczesnej sytuacji prawnej nie udostępniłem spisu wyborców podczas „wyborów kopertowych”. Bronię jednak samorządowców, którzy pod presją tego rodzaju pism jak wskazane wyżej pismo przedstawiciela rządu, popełnili ten błąd" - czytamy w opublikowanym na Facebooku stanowisku Artura Kozioła.

Stanowisko Burmistrza w sprawie karania samorządowców za udostępnienie informacji ze spisu wyborców w tzw. „wyborach...

Opublikowany przez Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Czwartek, 27 października 2022

W stanowisku burmistrza Wieliczki w sprawie karania samorządowców za udostępnienie informacji ze spisu wyborców w tzw. „wyborach kopertowych” Artur Kozioł uważa, że odpowiedzialność za złamanie prawa powinien ponieść Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a poprzednio Wojewoda Małopolski. "W mojej ocenie Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a poprzednio Wojewoda Małopolski powinien podać się do dymisji z zajmowanego stanowiska! Podstawą mojej oceny są działania byłego Wojewody Małopolskiego w zakresie Jego wyjaśnień dotyczących obowiązku przekazania przez samorządy spisów wyborców Poczcie Polskiej, które dziś mogą skutkować konsekwencjami utraty stanowisk przez wielu samorządowców. W piśmie z dnia 27 kwietnia 2020r. oznaczonego numerem sprawy WN - II.4100.229.2020 ówczesny Wojewoda uznał, iż przekazanie Poczcie Polskiej danych „jest obowiązkiem prawnym samorządów” - czytamy w stanowisku.

Burmistrz Wieliczki podkreśla, że samorządowcy, których sprawy karne toczą się dziś w prokuratorach i sądach, z powodu przekazania spisów wyborców Poczcie, znaleźli się w tej sytuacji nie z własnej winy. " Dziś jesteśmy świadkami jak przedstawiciele rządu stosują „zasadę strusia” i chowają głowę przed odpowiedzialnością. Pierwszy samorządowiec usłyszał już wyrok za przekazane Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców. Pod presją związaną z naciskami, jakie wówczas były stosowane wobec samorządowców, część z nich udostępniła Poczcie Polskiej informacje ze spisów wyborców. Decydując się na takie działanie samorządowcy, nie z własnej winy, znaleźli się w sytuacji opresyjnej spowodowanej działaniami przedstawicieli rządu jakimi byli Wojewodowie. Rozumiem ciężar takich decyzji i wczuwam się w trudną sytuację w której samorządowcy zostali postawieni" - ocenia Artur Kozioł.

Włodarz Wieliczki apeluje do Piotra Ćwika, aby honorowo podał się do dymisji. "Trudno pozostawić bez komentarza działania przedstawicieli rządu w tym Wojewodów. Dlatego jeszcze raz proponuję zapoznać się z pismem Wojewody Małopolskiego, które skierował do mnie i innych burmistrzów i wójtów. Dziś za dostosowanie się do tego pisma można otrzymać wyrok, w następstwie którego można nawet utracić stanowisko. Panie Ministrze Piotrze Ćwik, gdybym dostosował się do Pana wyjaśnień dziś mógłbym stanąć przed sądem karnym a efektem wyroku skazującego mogłaby być nawet utrata stanowiska burmistrza na które wybrali mnie mieszkańcy. Myślę, że honorowo będzie jak Pan zrezygnuje z zajmowanych stanowisk publicznych" - uważa samorządowiec.

Inaczej widzi tę sprawę Prawo i Sprawiedliwość, które złożyło w Sejmie poselski projekt ustawy o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 r. Zgodnie z projektem przekazanie Poczcie Polskiej spisu wyborców w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 r. było legalne. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Szczecina 2 października stwierdził, że to ci samorządowcy, którzy nie przekazali spisów w czasie organizacji wyborów kopertowych złamali prawo. "Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że ci, którzy spełnili obowiązek konstytucyjny, mówię o samorządowcach, i dali listy wyborcze, żeby w terminie przewidzianym w konstytucji przeprowadzić wybory prezydenckie, są ciągani po prokuraturze i nawet zdaje się już zapadły jakieś wyroki (…). Natomiast ci, którzy złamali ten obowiązek, konstytucję i art. 231 Kodeksu karnego paragraf pierwszy, czyli nie dopełnili swoich obowiązków, żyją sobie w spokoju" - mówił w Szczecinie.

fot. Fb. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł i Wikipedia

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje