czwartek, 9 lutego 2023 13:02

Zmiany w miechowskiej policji. Kim jest nowy p.o. komendanta?

Autor Patryk Trzaska
Zmiany w miechowskiej policji. Kim jest nowy p.o. komendanta?

Zmiany w miechowskiej policji! Po 30 latach służby, w tym przez 5 ostatnich lat na stanowisku komendanta Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, inspektor Andrzej Kot odszedł na emeryturę. Rozkazem komendanta wojewódzkiego nadinsp. Michała Ledziona, pełniącym obowiązku komendanta został podinsp. Jacek Rosół.

8 lutego w miechowskiej komendzie odbyło się oficjalne pożegnanie dotychczasowego kierownictwa jednostki i wprowadzenie nowego. W uroczystości oprócz wspomnianego komendanta wojewódzkiego, uczestniczyli m.in. włodarze samorządów Miechowszczyzny na czele ze starostami Jackiem Kobyłką i Pawłem Osikowskim.

Komendant wojewódzki nadinsp. Michał Ledzion podziękował odchodzącym  za ich długoletnią oddaną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Życzył im spełnienia w cywilu, ale jednocześnie podkreślał, iż przechodzą oni jedynie w stan spoczynku, bowiem policjant ze służbą nigdy się nie rozstaje i w tak trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, nigdy nie wiadomo, kiedy Ojczyzna każe stanąć do szyku ponownie. Na pamiątkę służby, komendant wojewódzki nadinsp. Michał Ledzion wręczył komendantom Kotowi i Grudzie pamiątkowe szable.

Nowemu kierownictwu miechowskiej jednostki - podinspektorom Jackowi Rosołowi i i Piotrowi Galickiemu, komendant Ledzion życzył powodzenia, wyrażając przekonanie, że będą mieć wokół siebie doskonałych partnerów w postaci włodarzy samorządów, szefów lokalnych służb - straży pożarnej, prokuratury i instytucji. Funkcjonariuszy prosił o łaskawe podejście i wsparcie dla nowych szefów.

Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wspomniał o bardzo dobrej i rzeczowej współpracy z odchodzącymi komendantami. Efektem tego było wsparcie samorządu w doposażaniu jednostki.  Wspólnie udało się rozwiązać wiele spraw i problemów, w tym m.in. przeciwdziałać pandemii. Wyrazem wdzięczności dla odchodzącego kierownictwa komendy były skromne upominki związane z ziemią miechowską. Swojemu imiennikowi - podinsp. Jackowi Rosołowi i jego zastępcy podinsp. Piotrowi Galickiemu, starosta gratulował awansu oraz życzył równie owocnej współpracy jak z ich poprzednikami.

Odchodząc komendant insp. Andrzej Kot dziękował wszystkim, którzy przez lata współpracowali i wspierali go w misji dbania o bezpieczeństwo mieszkańców. - Mam przekonanie, że wiele dobrego udało nam się zrobić dla mieszkańców tego regionu - podkreślał. Przyznał, iż kierowanie Komendą Powiatową Policji w Miechowie było dla niego dużym wyzwaniem. - Starałem się przez ten czas, na ile to było możliwe, przeprowadzić określone zmiany, które uważałem za konieczne z punktu widzenia poprawy jakości i wydajności pracy policji - zaznaczył. Zwracając się do swoich podwładnych dodał, iż starał się doceniać ich wysiłki, ale też w razie potrzeby mobilizować do lepszego wykonywania obowiązków.

Nowy p.o. komendanta KPP Miechów podinsp. Jacek Rosół przyznał, iż sercem związany jest z Miechowem, bowiem mieszka bardzo blisko tego miasta. Deklarował, iż wzorem komendanta Ledziona, będzie się starał w jednostce miechowskiej stworzyć bardzo dobrą atmosferę i stawiać dobro policjanta ponad wszystko. Liczył na pełną współpracę władz samorządowych i innych instytucji. - Nie słowa, a czyny świadczą o człowieku. Mam nadzieję, że przekonacie się do mnie jako do komendanta powiatowego - stwierdził.

Podinspektor Jacek Rosół jest absolwentem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach - Wydziału Pedagogika. W 2010 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. Przez pierwsze lata pracował w zespole patrolowo-interwencyjnym i zespole dochodzeniowo - śledczym Komisariatu Policji w Skale.

inf./fot. Starostwo  Powiatowe  w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka