niedziela, 10 grudnia 2023 08:00

Znamy nową dyrektorkę Muzeum KL Plaszów w Krakowie

Autor Patryk Trzaska
Znamy nową dyrektorkę Muzeum KL Plaszów w Krakowie

Znamy nową Dyrektorkę Muzeum KL Plaszów w Krakowie. Została nią Monika Bednarek, która odebrała już z rąk prezydenta Krakowa – Jacka Majchrowskiego akt powołania. Dotychczas przez Muzeum Krakowa, skoncentrowane na godnym upamiętnieniu ofiar i byłych więźniów obozu KL Plaszow, a także na historii tego miejsca.

„Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)”, rozpoczęła działalność 1 stycznia 2021 r. Od 1 marca 2021 r. jest współprowadzona przez Gminę Miejską Kraków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działalność instytucji opiera się trzech filarach. Pierwszym jest troska o teren poobozowy o łącznej powierzchni ok 40 ha – miejsce cierpienia i śmierci ofiar. Drugi to ekspozycja muzealna planowana w Szarym Domu, który pierwotnie był budynkiem administracyjnym cmentarza krakowskiej gminy żydowskiej, a w czasie wojny został zajęty przez administrację obozową, a także w Memoriale – planowanym, nowym budynku muzealnym. Trzeci filar to edukacja i dialog – instytucja realizuje już szereg działań z tego obszaru, zapraszając m.in. na spacery tematyczne, oprowadzania czy inicjatywy upamiętniające.

Projekt zakłada pozostawienie terenu dawnego obozu w możliwie niezmienionym i autentycznym stanie, umieszczenie tablic informacyjnych i oznaczeń ważnych miejsc, takich jak masowe groby czy plac apelowy. Natomiast obok – przy ul. Kamieńskiego, na działce nieobjętej wpisem do rejestru zabytków, powstanie nowy budynek muzealny tzw. Memoriał z wystawą stałą poświęconą historii KL Plaszow, a także parking i park. Wyremontowany zostanie też Szary Dom, w czasie wojny włączony w struktury KL Plaszow. Projekt nie przewiduje odtwarzania infrastruktury obozowej, jak również wznoszenia innych obiektów budowlanych w obszarze poobozowym. Wstęp na teren poobozowy będzie bezpłatny.

Przez trzy lata, które minęły od czasu utworzenia instytucji, udało się stworzyć mocne fundamenty dla jej działania: kompetentny zespół muzealny, kompletną dokumentację projektową dla inwestycji, pełen scenariusz i projekt wystawy stałej w Memoriale i Szarym Domu i wartościowy program edukacyjny budujący pozycję instytucji wśród krakowskich odbiorców. Muzeum KL Plaszow skutecznie współpracuje z Radą Muzeum kierowaną przez Piotra Cywińskiego, która wspiera instytucję w realizacji programu działania. Efektem podpisanej niedawno umowy z generalnym wykonawcą są prace budowalne trwające na terenie poobozowym, które zostaną zrealizowane do końca tego roku. Kolejne etapy to: realizacja głównego budynku muzeum – Memoriału, gdzie znajdzie się wystawa stała i punkt obsługi zwiedzających oraz modernizacja Szarego Domu. Zakończenie prac planowane jest na 2025 rok.

Kim jest nowa Dyrektor?

Monika Bednarek jest starszym kustoszem Muzeum Krakowa. Ukończyła studia historyczne i muzeologiczne (podyplomowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1999 pracuje w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W latach 2003-2020 kierowała oddziałem muzeum poświęconym historii Krakowa w czasie Il wojny światowej, w którego skład wchodzą Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Ulica Pomorska oraz Apteka pod Orłem. W latach 2007-2010 była kuratorką wystawy stałej „Kraków − czas okupacji 1939-1945" w Fabryce Emalia Oskara Schindlera oraz współautorką scenariusza tej wystawy. W latach 2012-2013 była kuratorką wystawy stałej „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim” w Aptece pod Orłem. Jest autorką artykułów na temat historii Krakowa w latach 1939-1945, przewodników po wystawach Muzeum Krakowa oraz opiekunem naukowym konferencji i wydawnictw pokonferencyjnych, bierze udział w pracach Kolegium Wydawniczego Muzeum. Uczestniczyła w stypendiach i stażach naukowych w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych (2008 i 2019).

inf. krakow.pl

Fot. Piotr Wojnarowski / Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka