wtorek, 3 grudnia 2019 15:36

20 lat działalności PCPR

Autor (red)
20 lat działalności PCPR

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego zorganizowali Jubileuszową Konferencję Naukową pn. „20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość”, która odbyła się w Krakowie w dniach 28–29 listopada 2019 roku.

Przypadający 2019 w roku jubileusz dwudziestolecia reformy samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania PCPR-ów, skłania do refleksji zarówno nad osiągnięciami tych instytucji, jak również nad tym, czego nie udało się dokonać. Organizowana konferencja stanowiła okazję do debaty zarówno nad dotychczasową działalnością samorządów, pomocy społecznej oraz PCPR-ów, jak i nad ich perspektywami rozwojowymi. Na ręce Dyrektorów PCPR wręczono pamiątkowe dyplomy.

Powiat Proszowicki reprezentowała Elżbieta Grela Wicestarosta Proszowicki, a PCPR w Proszowicach reprezentowany był przez Marzenę Leja – Kwiecień Dyrektora PCPR, Agnieszkę Sieńko – Guzik pracownika socjalnego i Arletę Bujakowską – Widłak koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Konferencja została objęta również patronatem Starosty Proszowickiego.

Tekst i fot. PCPR w Proszowicach

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka