sobota, 11 grudnia 2021 05:43

NFZ: 5 tys. zł dodatku covidowego. Kto będzie się mógł ubiegać o jednorazowe świadczenie?

Autor Mirosław Haładyj
NFZ: 5 tys. zł dodatku covidowego. Kto będzie się mógł ubiegać o jednorazowe świadczenie?

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał informację o dodatku covidowym w wysokości 5 tys. zł. To jednorazowe świadczenie.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tys. zł. trafi do osób niewykonujących zawodów medycznych, które od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 r. (przez co najmniej 21 dni) pracowały w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem koronawirusem oraz wykonywały czynności zawodowe na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Dodatek covidowy trafi do spełniających te warunki osób, jeśli w dniu zgłoszenia do jego otrzymania będą zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie wykonującej usługi na jej rzecz "na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką, a także umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz tej placówki".

Inf.: Polska Times

Polska

Polska - najnowsze informacje