poniedziałek, 25 listopada 2019 09:11

90 lat Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Proszowicach

Autor Manuel Langer
90 lat Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Proszowicach

Mszą świętą w kościele parafialnym w Proszowicach rozpoczęła się uroczystość jubileuszu 90 lat Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Proszowicach. Jubileusz obchodzony jest w ramach 800 lat działalności Zakonu Ducha Świętego na Ziemiach Polskich.

W procesji z darami, Przełożona Generalna m. Maria Estera Kapitan, przyniosła do ołtarza zapaloną świecę jubileuszową, która stała się znakiem świętowania Jubileuszu. Całej Eucharystii towarzyszył śpiew chóru zakonnego, pod dyrekcją s. Adriany Miś CSS. Na zakończenie chór wykonał hymn jubileuszowy pt.: „Z małego ziarna”.
Po eucharystii dziękczynnej za 90 lat posługi Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Proszowicach, w domu sióstr przy ulicy Ojca Rafała oglądaliśmy wystawę fotografii, kroniki oraz specjalnie przygotowany film.

Historia Duchaczek w Proszowicach:
Do Proszowic siostry kanoniczki przybyły w 1928 roku, były to: s. Benedykta Biedroń, s. Róża Biernat i s. Katarzyna Kajan. Za datę prawnego założenia domu zakonnego przyjmuje się dzień 13 sierpnia 1929 r., kiedy to Kuria Diecezji Kieleckiej wystosowała pismo powiadamiające siostry o zgodzie Ks. Biskupa na objęcie ochronki dla dzieci w Proszowicach. Założenie domu w tym mieście zawdzięczają siostry Komitetowi Obywatelskiemu miejscowego społeczeństwa, w skład którego wchodzili wszyscy ziemianie parafii i 19 mieszczan proszowskich. Prezydium Komitetu stanowiła hrabina Helena Morstinowa z Kowar i Zygmunt Konopka z Opatkowic. Głównym celem, dla którego sprowadzono siostry była troska o dzieci. Opiekę nad nimi miały sprawować siostry w tworzonej przez miasto ochronce, miały również prowadzić szkołę zawodową kroju i szycia dla dziewcząt.

Od początku pobytu w Proszowicach siostry spotkały się z ogromną życzliwością parafian i księży proboszczów: najpierw ks. Bronisława Mieszkowskiego, a po jego śmierci w 1932 r. ks. prałata Stanisława Bomby. Początkowo kilka lat siostry mieszkały w wynajętym domu przy ul. Słomnickiej, następnie w 1932 roku rozpoczęto budowę domu zakonnego staraniem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ochronki i Przedszkola i za aprobatą ks. Bronisława Mieszkowskiego, który w porozumieniu z Kurią Diecezjalną w Kielcach przeznaczył część ogrodu plebańskiego od ul. O. Rafała na plac pod budowę ochronki. Siostry nieprzerwanie mieszkały, pracowały i modliły się w domu zakonnym mimo wielu niebezpieczeństw utraty go, min. w 1945 po zdobyciu przez armię radziecką Proszowic zjawili się wojskowi radzieccy z nakazem opuszczenia domu przez siostry. Ówczesna przełożona s. Mieczysława Polakowska kategorycznie odmówiła, siostry pozostały. W czasach komunistycznego reżimu wiele razy docierały informacje o zabraniu siostrom domu. W roku 1950 -1951 władze lokalne umieściły w jednej z sal przedszkolnych klasę Szkoły Podstawowej, następnie w maju tegoż roku urządzono Przedszkole, w roku 1961 Państwowe Przedszkole nr 2, które działało do 1976 roku. Dopiero po opuszczeniu przedszkola siostry mogły podjąć starania na remont i nadbudowę domu. Wszystkie te trudności siostry polecały opiece Matki Najświętszej i św. Józefa. Dzięki modlitwie wspólnej i osobistej przetrwały trudne czasy i pracują do dziś.

Współcześnie
Obecnie siostry pracują w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2, w trzech Przedszkolach jako nauczyciele religii. Prowadzą także grupy apostolskie: schola dziecięca, Misyjne Płomyki Ducha Świętego, Czciciele Ducha Świętego.

Siostra zakrystianka dba o wystrój kościoła: dekoracje kwiatowe, utrzymanie w czystości bielizny kościelnej. Swoją codzienną modlitwą siostry otaczają kościół lokalny, w którym przyszło im żyć i pracować oraz ludzi, z którymi współpracują i którym służą.

Obecną wspólnotę tworzy 6 sióstr: przełożona domu – s. Edyta Wesołowska oraz siostry: s. Rafaela Kowalska, s. Sebastiana Guzior, s. Cypriana Dunat, s. Elżbieta Woźniak i s. Terezjana Grabowska.

Siostry prowadzą w domu zakonnym w Proszowicach dni skupienia dla młodzieży pragnącej pogłębić swoją wiarę i więź z Bogiem, natomiast w Krakowie, Leżajsku i innych domach rekolekcje dla dziewcząt.

Info/foto: fb Grzegorz Cichy, parafia Proszowice/Grzegorz Cichy, Andrzej Banaś

Proszowice - najnowsze informacje