piątek, 13 stycznia 2023 14:58

Adam Jarubas w rozmowie z Jarosławem Klinowskim: Czy rok 2023 będzie przełomowy dla Polskiego rolnictwa?

Autor Marzena Gitler
Adam Jarubas w rozmowie z Jarosławem Klinowskim: Czy rok 2023 będzie przełomowy dla Polskiego rolnictwa?

O korytarzach transportowych, wysokości dopłat i bezczynności rządu PiS europoseł Adam Jarubas w rozmowie z Jarosławem Kalinowskim, rolnikiem, byłym ministrem rolnictwa, posłem do PE z Grupa EPL i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rozmowa Europosła Adama Jarubasa z Jarosławem Kalinowskim odnośnie zgłoszonego zapytania o Nieszczelności Korytarzy Solidarnościowych

Europosłowie Adam Jarubas i Jarosław Kalinowski skierowali zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie korytarzy solidarnościowych (poniżej).

Przedmiot: Nieszczelność Korytarzy Solidarnościowych zaburzająca opłacalność rolnictwa w UE

Przed agresją Rosji Ukraina dostarczała ok. 45 mln ton zboża rocznie na światowe rynki. UE wraz z Czechami, Polską, Rumunią, Słowacją, Republiką Mołdawii, Ukrainą, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Grupą Banku Światowego inwestują 1 mld euro w Korytarze Solidarnościowe, by usprawnić transfer produktów z Ukrainy przez terytorium UE, zabezpieczając bezpieczeństwo żywnościowe państw rozwijających się, szczególnie zależnych od ukraińskich dostaw, jednocześnie umożliwiając finansowanie ukraińskiej obrony z handlu. Europejskie organizacje rolnicze alarmują jednak, że nawet 1/3 ukraińskiego zboża, zamiast do potrzebujących państw trzecich, trafia na rynek UE, zaburzając opłacalność europejskiego rolnictwa, które jest fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego UE i tych państw, do których eksportujemy. Zgłaszane jest także nasilenie procederu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania w UE ukraińskiego zboża importowanego jako zboże techniczne, na pasze, a nawet w przemyśle spożywczym. Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

- O ile zwiększyła się ilość zboża z Ukrainy sprzedawana w UE od rozpoczęcia wdrażania Korytarzy Solidarnościowych?
- Czy Komisja monitoruje proceder niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania zboża importowanego do UE jako zboże techniczne z Ukrainy i jakie działania podejmuje dla uszczelnienia Korytarzy Solidarnościowych?
- Czy Komisja rozważa wprowadzenie kaucji dla Ukraińskich produktów rolnych, zwracanych po opuszczeniu UE jak proponuje się to np. w Polsce?
Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje

Rozrywka