wtorek, 9 marca 2021 11:04

Rolnicy zasadzą lasy, zapłaci państwo. Ruszył nabór chętnych

Autor Mirosław Haładyj
Rolnicy zasadzą lasy, zapłaci państwo. Ruszył nabór chętnych

Posiadanie lasu niesie korzyści nie tylko jego właścicielom, ale także środowisku naturalnemu. Dlatego nie brakuje osób, które decydują się na zalesianie gruntów. Wkrótce rolnicy, którzy podejmą takie kroki, będą mogli występować o dopłaty wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że wsparcie będzie udzielane rolnikom na mocy przepisów dotyczących płatności bezpośrednich (na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Wnioski przyjmowane będą w biurach powiatowych ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika lub jednostki samorządu terytorialnego. Będzie je można składać od 1 czerwca do 2 sierpnia br.

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie będzie można  złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną nadaną na Poczcie Polskiej. W przypadku wybrania drogi elektroniczne wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Ponadto musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. Załączniki mogą być składane w postaci pliku w następującym formacie: JPEG, PDF, XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do wysokości limitu środków. Prezes agencji, w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Więcej informacji na temat poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800-380-084 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo/.

Inf.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje