piątek, 1 lutego 2019 15:07

Akcja usuwania azbestu w Jerzmanowicach-Przegini

Autor Mądry Natalia
Akcja usuwania azbestu w Jerzmanowicach-Przegini

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zachęca mieszkańców, którzy na swoich posesjach posiadają wyroby azbestowe , do składania w tut. Urzędzie wniosków o ich odbiór i utylizację.

2 lipca 2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia”.
Wykonawcą umowy będzie firma Radosław Rokosz Firma Remontowo - Budowlana „RAGAR”. Gmina Jerzmanowice - Przeginia pozyskała środki finansowe na ten projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.
Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

Info: UG Jerzmanowice-Przeginia

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje