czwartek, 18 marca 2021 17:53

Samorządowcy apelują o sprawiedliwy podział środków z Krajowego Planu Odbudowy

Autor Marzena Gitler
Samorządowcy apelują o sprawiedliwy podział środków z Krajowego Planu Odbudowy

"Apelujemy do rządzących oraz do przedstawicieli opozycji, do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, o wspólną pracę na rzecz uczciwego, transparentnego i efektywnego podziału środków z KPO. Polska wymaga w tej chwili wielkiej mobilizacji, solidarności i współpracy" - napisali samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski. Znamy stanowsko Stowarzyszenia wobec Krajowego Planu Odbudowy.

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, którego zarząd tworzą Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, Artur Kozioł, Burmistrz Wieliczki, Mirosław Lech, Wójt Gminy Korycin, Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku i Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin jest za szybką ratyfikacją Krajowego Planu Odbudowy przez Parlament i przypominają, że jest to warunek uruchomienia procesu odbudowy dla całej Europy.

"Dlatego w odpowiedzialności za naszych mieszkańców, ale również w geście solidarności z pozostałymi mieszkańcami Europy, apelujemy o szybkie procedowanie tego aktu - napisało Stowarzyszenie. - Nasi przedstawiciele parlamentarni muszą jednak mieć w pamięci, że nasz Krajowy Plan Odbudowy powinien być planem dla wszystkich mieszkańców a nie nagrodą i rezerwuarem finansowym dla zwolenników partii rządzącej."

Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu zauważyli jednak, że w przygotowanym przez rząd dokumencie brakuje transparentnych rozwiązań w kilku najważniejszych obszarach. Pierwszym jest oczywiście zdrowie. W swoim stanowisku podkreślają konieczność rozbudowy nowych, publicznych i niepublicznych ośrodków zdrowia, szczególnie w powiatach i mniejszych miejscowościach pozbawionych opieki stacjonarnej. "Należy odbudować system opieki zdrowotnej zaspokajającej podstawowe potrzeby pacjentów, inne niż Covid-19. Zawracamy też uwagę na pogłębiającą się lukę kadrową wśród lekarzy i pozostałego personelu służby zdrowia" - przypomniają Samorządy dla Polski.

Drugim obszarem jest edukacja. "Wyjątkowo poszkodowaną podczas pandemii grupą są dzieci, które zostały poddane po kolei skutkom reformy oświaty a następnie pandemiczno-sanitarnym rygorom, narzucającym separację od rówieśników, pozostanie w domach i zdalne nauczanie - czytamy w dokumencie.- Po powrocie do szkół dzieci zastaną niewystarczającą bazę lokalową, zmianowy tryb nauczania i braki kadrowe wśród nauczycieli. Ta sytuacja wymaga pilnej budowy nowych szkół, przedszkoli i żłobków. Cyfryzacja, remonty i termomodernizacja budynków oraz wsparcie nauczycieli również nie będą możliwe bez skierowania na ten cel znaczących środków."

Ostatnia kwestia, która w ogóle została pominięta w KPO, to partnerstwo publiczno-prywatne. A to właśnie ono - zdaniem zrzeszonych w stowarzyszeniu prezydentów, wójtów i burmistrzów - jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi jakim dysponuje samorząd. "Budowa dróg, kanalizacji, gospodarka odpadami, prosumencka zielona energia, komunikacja publiczna czy przyspieszenie budownictwa komunalnego, to tylko niektóre pola możliwej współpracy. Krajowy Plan Odbudowy powinien tworzyć możliwości i zachęcać do realizacji przez samorządy i przedsiębiorców wspólnych projektów opartych na przejrzystych zasadach. Taka współpraca to nie tylko utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, ale również szansa na wyjście przedsiębiorców z obecnej dramatycznej sytuacji, a dla samorządów powrót do dynamiki wzrostu podatkowego, generowanego przede wszystkim przez lokalny biznes" - podkreślają.

Tylko decentralizacja i podzielenie się z samorządami odpowiedzialnością za skuteczne wdrażanie Krajowego Planu ODbudowy da gwarancję skutecznego dotarcia ze środkami tam, gdzie są one naprawdę niezbędne, bo samorządy wielokrotnie udowodniły, że doskonale znają potrzeby swoich mieszkańców oraz lokalne problemy i mają praktyczną wiedzę jak je rozwiązywać.

Stanowisko Stowarzyszenia Samorządy dla Polski w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski po zapoznaniu się z Krajowym Planem Odbudowy z niepokojem odnotowuje w tym najważniejszym obecnie dla Polski dokumencie brak transparentnych rozwiązań w kilku obszarach, które powinny stanowić podczas wychodzenia z pandemii, fundament odbudowy i rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Decentralizacja i podzielenie się z samorządami odpowiedzialnością za skuteczne wdrażanie KPO, daje gwarancję skutecznego dotarcia ze środkami tam, gdzie są one naprawdę niezbędne. Samorządy wielokrotnie udowodniły, że doskonale znają potrzeby swoich mieszkańców oraz lokalne problemy i mają praktyczną wiedzę jak je rozwiązywać.

Szczególnie czytelnych rozwiązań i mechanizmów ich wdrażania wymagają ochrona zdrowia, edukacja dzieci i młodzieży oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

Zwracamy uwagę na konieczność rozbudowy nowych, publicznych i niepublicznych ośrodków zdrowia, szczególnie w powiatach i mniejszych miejscowościach pozbawionych opieki stacjonarnej. Należy odbudować system opieki zdrowotnej zaspokajającej podstawowe potrzeby pacjentów, inne niż Covid-19. Zawracamy też uwagę na pogłębiającą się lukę kadrową wśród lekarzy i pozostałego personelu służby zdrowia.

Wyjątkowo poszkodowaną podczas pandemii grupą są dzieci, które zostały poddane po kolei skutkom reformy oświaty a następnie pandemiczno-sanitarnym rygorom, narzucającym separację od rówieśników, pozostanie w domach i zdalne nauczanie. Po powrocie do szkół dzieci zastaną niewystarczającą bazę lokalową, zmianowy tryb nauczania i braki kadrowe wśród nauczycieli. Ta sytuacja wymaga pilnej budowy nowych szkół, przedszkoli i żłobków. Cyfryzacja, remonty i termomodernizacja budynków oraz wsparcie nauczycieli również nie będą możliwe bez skierowania na ten cel znaczących środków.

Partnerstwo publiczno-prywatne zostało w KPO w ogóle pominięte. Tymczasem jest to jedno ze skuteczniejszych narzędzi jakim dysponuje samorząd. Budowa dróg, kanalizacji, gospodarka odpadami, prosumencka zielona energia, komunikacja publiczna czy przyspieszenie budownictwa komunalnego, to tylko niektóre pola możliwej współpracy. Krajowy Plan Odbudowy powinien tworzyć możliwości i zachęcać do realizacji przez samorządy i przedsiębiorców wspólnych projektów opartych na przejrzystych zasadach. Taka współpraca to nie tylko utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, ale również szansa na wyjście przedsiębiorców z obecnej dramatycznej sytuacji, a dla samorządów powrót do dynamiki wzrostu podatkowego, generowanego przede wszystkim przez lokalny biznes.

Ratyfikacja Krajowego Planu Odbudowy przez Parlament RP to warunek wypłaty przez Unię Europejską zapisanych dla Polski funduszy. Pamiętamy też, że jest to warunek uruchomienia procesu odbudowy dla całej Europy. Dlatego w odpowiedzialności za naszych mieszkańców, ale również w geście solidarności z pozostałymi mieszkańcami Europy, apelujemy o szybkie procedowanie tego aktu. Nasi przedstawiciele parlamentarni muszą jednak mieć w pamięci, że nasz Krajowy Plan Odbudowy powinien być planem dla wszystkich mieszkańców a nie nagrodą i rezerwuarem finansowym dla zwolenników partii rządzącej. Mamy jeszcze w pamięci uznaniowe dzielenie środków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Dlatego apelujemy do rządzących oraz do przedstawicieli opozycji, do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, o wspólną pracę na rzecz uczciwego, transparentnego i efektywnego podziału środków z KPO.

Polska wymaga w tej chwili wielkiej mobilizacji, solidarności i współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia:

Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, Prezes Stowarzyszenia

Artur Kozioł, Burmistrz Wieliczki

Mirosław Lech, Wójt Gminy Korycin

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku

Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin

Polska

Polska - najnowsze informacje