piątek, 22 września 2023 11:05

Artur Kozioł o użytku ekologicznym „Dolina Wilgi”: Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów

Autor Patryk Trzaska
Artur Kozioł o użytku ekologicznym „Dolina Wilgi”: Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów

Na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, Rada Miejska w Wieliczce  podjęła uchwałę o ustanowieniu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka użytku ekologicznego pn .„Dolina Wilgi”.

„To kolejny użytek ekologiczny w naszej Gminie, po czterech innych   już ustanowionych, pod nazwą: Las Krzyszkowicki, użytek ekologiczny w  Brzegach, użytek ekologiczny w Grabówkach, Las Winny w Dobranowicach. Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów i  jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju” - podkreślił Artur  Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

Użytek ekologiczny pod nazwą „Dolina Wilgi”, o powierzchni 56,39 ha  położony jest na obszarze miejscowości Golkowice, Grabówki, Podstolice,  Janowice, Sygneczów i Koźmice Wielkie w gminie Wieliczka, stanowiący koryto rzeki Wilgi z przylegającymi zadrzewieniami oraz obszarami  bezpośrednio przylegającymi do zadrzewionego koryta rzeki Wilgi.

Celem ustanowienia użytku jest ochrona mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk  rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoi oraz  miejsc rozmnażania lub miejsc sezonowego przebywania jako dobra  istotnego dla całej Gminy Wieliczka.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka