wtorek, 1 czerwca 2021 16:07

Będzie przebudowa węzła w Pcimiu. Jest już wykonawca

Autor Tomasz Stępień
Będzie przebudowa węzła w Pcimiu. Jest już wykonawca

Zamiast skrzyżowań, na którym permanentnie tworzą się korki, ma powstać sześciowlotowe rondo z szeroką, sześciometrową jezdnią wokół niego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przez nowy węzeł w Pcimiu pojedziemy w maju przyszłego roku.

W rejonie łącznic węzła drogowego z drogami gminnymi i starodrożem DK7 już od jakiegoś czasu tworzą się zatory drogowe. Nic dziwnego – położone blisko siebie skrzyżowania, pomiędzy którymi odległość wynosi jedynie 25 m – kumulują ruch aut. Dlatego już w lipcu 2018 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy GDDKiA a gminą Pcim. W myśl porozumienia, po stronie gminy Pcim było przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, a po stronie GDDKiA – realizacja zadania.

A ponieważ etap projektowania mamy już za sobą, GDDKiA przystąpiła do wyboru wykonawcy rozbudowy węzła S7 Pcim. W ramach inwestycji czterowlotowe skrzyżowanie łącznic węzła drogowego Pcim S7 z drogami gminnymi i czterowlotowe skrzyżowanie (starodroża DK7) z drogami gminnymi przebudowane zostaną na rondo sześciowlotowe z jezdnią wokół ronda. Jezdnia będzie miała 6 m szerokości. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie terenu wraz z przebudową przepustów i oświetlenia ulicznego. Powstanie także oświetlenie tarczy ronda.

Pcim/OpenStreetMap
Pcim/OpenStreetMap

– Wybudowanie ronda poprawi płynność ruchu w tym miejscu oraz bezpieczeństwo jego uczestników, zarówno kierowców jak i pieszych – deklaruje GDDKiA.

Pcim, miejsce planowanego ronda/OpenStreetMap
Pcim, miejsce planowanego ronda/OpenStreetMap

Spośród 11 firm, które złożyły oferty przetargowe na rozbudowę węzła Pcim, w ciągu drogi ekspresowej S7 najkorzystniejszą okazała się złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "LIMDROG", które wyceniło prace na 2 798 250 zł.

Pozostali wykonawcy, biorący udział w przetargu mogą w ciągu 5 dni, licząc od 1 czerwca 2021 r., złożyć odwołania od dokonanego wyboru oferty. Jeżeli odwołań nie będzie, wybrany wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Zadanie ma być zrealizowane w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji prac nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

Myślenice - najnowsze informacje