piątek, 7 lutego 2020 11:54

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla proszowiczan

Autor Manuel Langer
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla proszowiczan

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Pro Cyfrowi - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Proszowice”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Proszowice w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.  Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń:

   „Rodzic w Internecie”

   „Mój biznes w sieci”

   „Moje finanse i transakcje w sieci”

   „Działam w sieciach społecznościowych”

   „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

   „Rolnik w sieci”

   „Kultura w sieci”

Szkolenia realizowane będą w 4 miejscach na terenie Gminy, w zależności od preferencji uczestników:

   Urząd Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice,

   Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach, ul. T. Kościuszki 15, 32-100 Proszowice,

   Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach, ul. M. Kopernika 7, 32-100 Proszowice,

   Zespół Placówek CARITAS w Proszowicach, ul. 3 Maja 2, 32-100 Proszowice.

Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego (16 godz. dydaktycznych), będą realizowane w trybie tygodniowym (4 dni x 4 godziny) oraz weekendowych (2 dni x 8 godzin), zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe.

Nabór uczestników do projektu rozpoczyna się w dniu 4 lutego 2020 r. i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Proszowice lub w pok. 53 (I piętro).

Zasady rekrutacji określone są w REGULAMINIE REKRUTACJI - wersja.doc

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie - wersja.doc

1.1. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu - dodatkowy - wersja.doc

1.2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta - wersja.doc

1.3. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeśli dotyczy) - wersja.doc

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Damian Król / Dominik Ochęduszko - tel. bezp. 12 385 12 23, tel. 12 386 10 20 wew. 153, e-mail: cyfrowe@proszowice.pl

Info: UMP

Proszowice - najnowsze informacje