sobota, 16 maja 2020 08:00

Biecz. Inwestycje drogowe za ponad 8 milionów złotych do końca 2022 roku

Autor Marzena Gitler
Biecz. Inwestycje drogowe za ponad 8 milionów złotych do końca 2022 roku

Gmina Biecz do 2022 roku planuje zrealizować dwie bardzo ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe, na które przyznane zostały dotacje przez Wojewodę Małopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Polegać będą one na przebudowie ulic Podwale oraz Jana Pawła II w Bieczu, których stan techniczny wymaga poprawy. Prace przy obydwu traktach prowadzone będą w cyklu trzyletnim: 2020-2022. W roku bieżącym kwota dofinansowania do obydwu zadań wynosi 1 050 000,00 złotych.

Przebudowa ulicy Podwale obejmie wykonanie nowego traktu, chodników o szerokości 1,5-2 metrów, pobocza szerokiego na 1 metr, przebudowę sieci, zainstalowanie oświetlenia ulicznego na całej długości drogi oraz odbudowę ogrodzeń usuniętych podczas prac drogowych. Nowe chodniki i pobocza bez wątpienia zwiększą bezpieczeństwo pieszych. Wartość zadania będzie opiewać na kwotę 5 706 551,77 zł, przy udziale własnym 2 270 267,77 zł. Kwota dotacji stanowiąca 70% kosztów kwalifikowanych zadania łącznie wynosi 3 436 284,00 złotych

Dotacje do przebudowy ulicy Podwale w dwóch kolejnych latach to sumy:

  • 2021 rok - 1 440 198,00 zł
  • 2022 rok - 1 296 086,00 zł

Z kolei prace drogowe przy ulicy Jana Pawła II obejmują przebudowę 264 metrów drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę skrzyżowania łączącego wymienioną ulicę z drogą wojewódzką nr 980. Będzie to przełomowa inwestycja, ponieważ zostanie utworzony nowoczesny układ komunikacyjny łączący ulice: Skłodowskiej, Słonecznej, Jana Pawła II z DW-980. Zakres robót przewiduje wykonanie nowej drogi, poboczy, przebudowę sieci oraz montaż oświetlenia ulicznego. Wartość zadania mieści się w kwocie 2 500 495,03 złotych przy dofinansowaniu 70 % kosztów sumą 1 719 552,00 złotych. Udział własny Gminy Biecz wyniesie 780 943,03 złotych.

Dotacje do przebudowy ulicy Jana Pawła II w dwóch kolejnych latach stanowić będą następujące kwoty:

  • 2021 rok - 350 000,00 zł
  • 2022 rok - 1 019 552,00 zł

Koszt całkowity prac przy ulicach Podwale i Jana Pawła II w cyklu trzyletnim wyniesie 8 207 046.08 złotych

inf. i foto: UM Biecz

Gorlice - najnowsze informacje