piątek, 19 marca 2021 09:32

Bochnia: Ponad 834 tys. zł w siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Ponad 834 tys. zł w siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2022 r. do rozdysponowania przez Mieszkańców będzie 834 089,36 zł.

Z tej puli 700 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe – po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli. 134 089,36 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich. Wprawdzie wnioski Mieszkańców przyjmowane będą dopiero za 2 miesiące, ale już teraz warto zastanowić się nad tym, jakich inwestycji lub inicjatyw brakuje w mieście lub na danym osiedlu.

W tym roku procedura zgłaszania projektów w ramach BO rozpocznie się w poniedziałek, 10 maja i potrwa aż do 15 czerwca. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez panującą pandemię koronawirusa wnioski będzie można złożyć: osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta wrzucając dokument do urny; za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu. Posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP i za jej pośrednictwem wypełnić oraz wysłać wniosek.

Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły w dniach od 10 maja do 1 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów. Urzędnicy pomocy udzielać będą telefonicznej oraz drogą mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres promocja@um.bochnia.pl. Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Zasady zgłaszania projektów do BO są następujące: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań. Zgłaszany projekt musi być zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. Każdy projekt osiedlowy musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla. Natomiast projekt ogólnomiejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 25 mieszkańców miasta.

Fot. i inf.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje