środa, 22 stycznia 2020 16:18

Bochnia. Pożegnano członków PSRdSON-u

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia. Pożegnano członków PSRdSON-u

W poniedziałek 13 stycznia odbyło się uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2016-2019, powołanej przez starostę bocheńskiego.

W skład Powiatowej Rady wchodzili:

• Alina Niemiec – przedstawicielka Polskiego Związku Głuchych, Koło w Bochni
• Edyta Jędryczka – przedstawicielka Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego
• Izydor Puścizna– przedstawiciel Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych,
• Maria Stachura – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych, Koło Powiatowe w Bochni,
• Stanisław Hajduk – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski, „Amicus Hominis” w Proszówkach.

Starosta podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Za inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie wniosków, projektów, programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej trwa nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia - najnowsze informacje