wtorek, 13 czerwca 2023 14:05

"Stworzenie takiego wydarzenia bez zespołu jest niemożliwe". „Brzegi świata” autorstwa burmistrza Wieliczki dr Artura Kozioła o kulisach organizacji ŚDM

Autor Marzena Gitler
"Stworzenie takiego wydarzenia bez zespołu jest niemożliwe". „Brzegi świata” autorstwa burmistrza Wieliczki dr Artura Kozioła o kulisach organizacji ŚDM

- Wyliczyliśmy każdy centymetr terenu w Brzegach i okolicy, i pokazaliśmy, jak to może mniej więcej wyglądać. To wyliczenie sprawiło, że ta sporna dyskusja o lokalizację Światowych Dni Młodzieży się skończyła - przypomina burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł. Właśnie ukazała się jego książka "Brzegi świata" o kulisach organizacji tego wielkiego wydarzenia, którego pokłosiem było zbudowanie Wielickiej Strefy Gospodarczej oraz Strefy Społecznej w Brzegach.

Choć od Światowych Dni Młodzieży w Krakowie upłynęło już siedem lat, doświadczenie, jakie przy ich organizacji powstało jest bezcenne. Podczas Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce odbyła się prezentacja książki „Brzegi świata” autorstwa burmistrza Wieliczki dr Artura Kozioła.

"Brzegi świata" autorstwa dr Artura Kozioła - mat. promocyjne Wydawnictwa Avalon

Książka jest zapisem procesów decyzyjnych i realizacyjnych, które doprowadziły do przeprowadzenia wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży w Brzegach w 2016 roku, a zarazem do powstania Wielickiej Strefy Gospodarczej oraz Strefy Społecznej. Zawiera opis strategii podwójnego celu, który posłużył do prowadzenia inwestycji w trudnych warunkach i towarzyszącej organizatorom niepewności, co do ostatecznego wyboru miejsca spotkania. Opowiada o pokonywanych przeszkodach oraz finalnym efekcie. Obrazując złożony proces działania, autor zamieścił w książce bogaty materiał faktograficzny, mapy, odniesienia do aktów prawnych i proceduralnych oraz rozmowy z ludźmi, którzy towarzyszyli przygotowaniom wydarzenia na Campus Misericordiae Wieliczka- Brzegi.

BRZEGI ŚWIATA - STRATEGIA PODWÓJNEGO CELU

BRZEGI ŚWIATA - STRATEGIA PODWÓJNEGO CELU Podczas Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce odbyła się prezentacja książki „Brzegi świata” autorstwa burmistrza Wieliczki dr Artura Kozioła. Książka jest zapisem procesów decyzyjnych i realizacyjnych, które doprowadziły do przeprowadzenia wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży w Brzegach, a zarazem do powstania Wielickiej Strefy Gospodarczej oraz Strefy Społecznej. Zawiera opis strategii podwójnego celu, który posłużył do prowadzenia inwestycji w trudnych warunkach i towarzyszącej organizatorom niepewności, co do ostatecznego wyboru miejsca spotkania. Opowiada o pokonywanych przeszkodach oraz finalnym efekcie. Obrazując złożony proces działania, autor zamieścił w książce bogaty materiał faktograficzny, mapy, odniesienia do aktów prawnych i proceduralnych oraz rozmowy z ludźmi, którzy towarzyszyli przygotowaniom wydarzenia na Campus Misericordiae Wieliczka- Brzegi.

Opublikowany przez Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0. Piątek, 9 czerwca 2023

Zespół, matematyka i dwa cele

W książce "Brzegi świata" znajdują się wywiady z konkretnymi osobami, które współtworzyły to wydarzenie i mówią o problemach, które musiały rozwiązać podczas organizacji tego jednego z największych na świecie wydarzeń. Rozmowy z nimi przeprowadził burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł. - Każdy, kto weźmie tę książkę do ręki, nawet taki laik w zakresie zarządzania, jak ja, będzie mógł zobaczyć na czym polegają trudności - wyjaśnia redaktor książki, Mirosław Krzyszkowski.

Wielicka Strefa Gospodarcza w Brzegach - fot. screen Fb. Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0.

Publikacji książki podjęło się Wydawnictwo Avalon, kojarzone głównie z literaturą historyczną. - Robimy wszystko, aby te skojarzenia szły raczej w kierunku wydawanych dobrych książek, a z całą pewnością książka pana burmistrza jest taką publikacją - podkreślił podczas promocji "Brzegów świata" Piotr Bunar, prezes Wydawnictwa Avalon. - Jest to znakomicie napisana książka, której walor poznawczy, ale też praktyczny jest bardzo duży - zapewnił.

Spotkanie podopiecznych i wolontariuszy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej AGAPE na Campus Misericordiae w Brzegach - fot. Fb. Campus Misericordiae -Pole Miłosierdzia - ŚDM Brzegi

- Ta książka ma ogromny walor poznawczy, nie tylko upamiętniający te ważne wydarzenia. Główna ideą, którą chcieliśmy uwypuklić jest to, że pan burmistrz i jego zespół zastosował bardzo ciekawą metodę dojścia do dwóch celów. Pierwszym było zorganizowanie w perfekcyjny sposób, z użyciem narzędzi technologicznych z najwyższej półki Światowych Dni Młodzieży, a drugim celem było, aby cały wysiłek na zorganizowanie tego małego miasteczka i zagospodarowanie techniczne tego miejsca nie poszedł na marne i nie zostało tam puste pole i ruiny. Dzięki temu powstała tam Wielicka Strefa Gospodarcza i od początku zespół pana burmistrza miał to na celu. Chciałem to opowiedzieć - mówi Mirosław Krzyszkowski. - Ta strefa rozwija się teraz w swoim tempie. Jest tam nie tylko ekonomia, ale też Dom Miłosierdzia - miejsce upamiętnienia, więc ta idea Światowych Dni Młodzieży z czym przyjechał papież Franciszek nie tylko do młodzieży, wykiełkowała tym dziełem - podkreśla.  

Upamiętnienie ŚDM w Brzegach - fot. UMiG Wieliczka

- Ta książka pokazuje zespół, bo stworzenie takiego wydarzenia bez zespołu jest niemożliwe. Jest tam szereg ludzi, szereg nazwisk, które udowadniają jaka to jest siła. Książka pokazuje też metody eksperckie, matematyczne, które przekonały do organizacji wydarzenia w Brzegach. Wyliczyliśmy każdy centymetr terenu w Brzegach i okolicy, i pokazaliśmy, jak to może mniej więcej wyglądać. To wyliczenie sprawiło, że ta sporna dyskusja o lokalizację Światowych Dni Młodzieży się skończyła - przypomina autor książki, Artur Kozioł.  - Jeżeli ta książka zachęci, żeby sięgnąć do ekspertów, to będzie naszą wspólną wartością.

Kaplica w Domu Miłosierdzia na Campus Misericordiae w Brzegach - fot. Fb. Campus Misericordiae -Pole Miłosierdzia - ŚDM Brzegi

Zrównoważony rozwój

Organizacja spotkania w Brzegach była tak pomyślana, aby powstała infrastruktura stanowiła podstawy do utworzonej tam potem strefy ekonomicznej. "Książka w sposób precyzyjny pokazuje jak ważne jest w zarządzaniu skomplikowanymi wydarzeniami i inwestycjami planowanie oparte na podstawach naukowych i zaangażowaniu kompetentnych osób. Autor pokazuje jak można z powodzeniem zrealizować dwa, wydawałoby się, odległe od siebie cele: zorganizowanie wydarzenia, w którym uczestniczyło ponad dwa miliony osób (Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016) oraz powstanie strefy gospodarczej z nowymi centrami logistycznymi zatrudniającymi tysiące osób, a także miejsc rozwoju życia społecznego i służby drugiemu człowiekowi. Ta wnikliwa prezentacja to znakomita pomoc dla tych, którzy w przyszłości podejmą się podobnych zajęć" - zachęca wydawnictwo.

Dom Miłosierdzia, wybudowany na obrzeżach Campusu Misericordiae w Brzegach - fot. Fb. Campus Mirericordiae 

Co ciekawe, na publikacji zdradzającej kulisy organizacji wielomilionowego spotkania się nie skończy, bo jej autor i wydawcy myślą o wykorzystania zdobytego wtedy doświadczenia podczas programu szkoleń, dla szerszego kręgu odbiorców.

Warto dodać, że nie jest to też pierwsza współpraca Artura Kozioła z Wydawnictwem Avalon. W ubiegłym roku ukazała się w tej witrynie literackiej publikacja "Wpływ Stref Aktywności Gospodarczej na zarządzanie w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego", tego samego autora.

Centrum logistyczne w Wielickiej Strefie Gospodarczej w Brzegach - fot. screen Fb. Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka