poniedziałek, 4 lipca 2022 11:10

Brzesko. Absolutorium dla burmistrza

Autor Katarzyna Jamróz
Brzesko. Absolutorium dla burmistrza

Radni miejscy niemal jednogłośnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2021 roku. 19 radnych głosowało za, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był nieobecny. Był to główny punkt porządku obrad sesji zwołanej na 29 czerwca.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedzone było debatą na temat Raportu o stanie Gminy Brzesko za 2021 rok i podjęciem uchwał w sprawie udzielenia burmistrzowi votum zaufania, a także zatwierdzeniem sprawozdań finansowego i wykonania budżetu gminy. Wynik głosowania nad votum zaufania przedstawia się następująco: 14 za, 6 wstrzymujących się. Tym samym zdecydowana większość radnych pozytywnie oceniła działalność burmistrza w zeszłym roku.

Przed zeszłoroczną sesją działalność burmistrza pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, a także Regionalna Izba Obrachunkowa. Tę działalność przedstawił burmistrz w multimedialnej prezentacji opisującej szerokie spektrum zrealizowanych w poprzednim roku przedsięwzięć. Tomasz Latocha, dziękując za gratulacje, podkreślał, że votum zaufania i udzielone mu absolutorium, to zasługa licznej grupy ludzi – radnych, pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych brzeskiemu magistratowi służb i instytucji.

Inf./Fot. UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje