wtorek, 13 grudnia 2022 12:45

Brzesko: "Systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, to jedno z naszych priorytetowych zadań"

Autor Katarzyna Jamróz
Brzesko: "Systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, to jedno z naszych priorytetowych zadań"

Wentylator, wytwornica piany, specjalistyczna drabina strażacka, dyski świetlne i sygnalizacyjne służące do oznakowania terenu akcji ratunkowych oraz bosak – to nowe elementy wyposażenia, które wzbogaciły stan posiadania jednostki OSP Szczepanów.

Sprzęt o łącznej wartości 15 065 złotych został zakupiony przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5 982,04 zł. Środki własne to wydatek w kwocie 9 083 zł pokryty w całości przez Gminę Brzesko.

Wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie sporządzili druhowie ze Szczepanowa, których wspomogli merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego. Oficjalnego przekazania sprzętu dokonał burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Jednostkę OSP Szczepanów reprezentowali pełniąca w zarządzie funkcję sekretarza Aleksandra Dumara oraz wiceprezes zarządu Dominik Pałka.

– Systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, to jedno z naszych priorytetowych zadań. Dlatego oprócz finansowania bieżącej działalności jednostek OSP, podejmujemy wiele inicjatyw mających na celu podnoszenie stanu gotowości bojowej. Wysoko oceniam wszelkie starania podejmowane w tym zakresie przez samych strażaków. Pomoc udzielana przez Urząd Miejski w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy jest bardzo skuteczna, co daje powody do satysfakcji

mówi burmistrz.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla szczepanowskiej OSP zostało przez WFOŚiGW przyznane z puli przeznaczonej na doposażenie jednostek należących do Krajowego Systemu-Ratowniczo-Gaśniczego.  

Inf./Fot. UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje