czwartek, 9 maja 2019 15:05

Budowa ronda na DK94 w Modlnicy – uwaga na utrudnienia

Autor Anna Piątkowska-Borek
Budowa ronda na DK94 w Modlnicy – uwaga na utrudnienia

W tym roku na DK94 kierowców czekają spore utrudnienia. Rozpoczęła się właśnie budowa ronda w Modlnicy.

Rozpoczęła się rozbudowa odcinka DK94 o długości 720 m wraz z budową ronda w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską) w miejscowości Modlnica, na terenie gminy Wielka Wieś, w powiecie krakowskim. W poniedziałek 6 maja 2019 roku wkroczyli geodeci, teraz likwidowane są wysepki znajdujące się na jezdni, a piesi na czas remontu będą przechodzić wydzielonym pasem jezdni do przystanku Modlnica II.

– W czasie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. oraz zakaz wyprzedzania – informuje GDDKiA.

W poniedziałek 13 maja rozpocznie się już drugi etap prac, czyli budowa lewej jezdni oraz chodników, pobocza części ronda na skrzyżowaniu DK94 z ul. Ojcowską i część ul. Ojcowskiej w Modlnicy, która zostanie zamknięta dla ruchu. Tam będą obowiązywały objazdy.

Z kolei na DK94 przez cały okres rozbudowy drogi i budowy ronda ruch odbywał się będzie dwukierunkowo, po jednym pasie jezdni w każdym kierunku.

– Są wyznaczone objazdy po drogach lokalnych dla samochodów do 3,5 t. Nie przewiduje się wprowadzania ruchu wahadłowego – zapewnia GDDKiA.


Budowa ronda na DK94 w Modlnicy – zakres prac

Koszt inwestycji wynosi około 13 mln 399 tys. zł brutto. Prace potrwają do końca grudnia tego roku. Wykonawcą projektu i budowy jest Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. z Krakowa.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach prac na drodze krajowej nr 94 przewidziana jest:

– budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze

– przebudowa fragmentu drogi krajowej DK94 i dostosowanie jej do docelowego przekroju dwupasowego, dwukierunkowego

– przebudowa odcinka ul. Ojcowskiej, na długości wynikającej z przyjętej geometrii skrzyżowania z drogą krajową

– obustronne zatoki autobusowe w ciągu DK94

– przebudowa chodników i przejść dla pieszych

– budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej

– budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych

– budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej

– budowa ekranów akustycznych oraz wykonanie oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje