wtorek, 8 grudnia 2020 14:14

Budżet Obywatelski Tarnów. 17 wniosków przeszło pozytywnie ocenę

Autor Aleksandra Tokarz
Budżet Obywatelski Tarnów. 17 wniosków przeszło pozytywnie ocenę

Zakończono merytoryczną ocenę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2021. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 24 projekty. Po formalnej ocenie ich liczba zmniejszyła się do 21. W kolejnym etapie, z 21 wniosków tylko 17 przeszło pozytywnie ocenę, natomiast cztery wnioski odrzucono.

Projekty, które nie zyskały akceptacji na etapie oceny merytorycznej to: „Budowa wieży widokowej na stokach Marcinki”, „Lwowska 2.0 – budowa ścieżki rowerowej na ul. Lwowskiej w Tarnowie”, „Zabawa bez barier – budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zakupem urządzeń i dostosowanie go do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Parku Sanguszków” oraz „Sport, Zabawa, Rekreacja na Grabówce”.

Ich pomysłodawcy do 14 grudnia mogą wnieść odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn merytorycznych. Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej w Tarnowie rozpatrzy je do 16 grudnia. Dzień później ogłoszone zostaną projekty dopuszczone do głosowania.

Tarnów: Mieszkańcy przestali stosować się do zaleceń? Więcej mandatów za brak maseczek
Od 30 listopada kara za niedostosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa jest wyższa. Zamiast 500 złotych zapłacić można tysiąc. Ostatnie dwa miesiące zaowocowały nowymi obostrzeniami i większą ilością mandatów. Mieszkańcy przestali stosować się do zaleceń? W Tarnowie [/informacje/tarnow] wc…

Po opubl​​​​​​​ikowaniu listy rozpoczną się działania informacyjne i promocyjne, dotyczące dopuszczonych do głosowania projektów, a w dniach 18-30 grudnia odbędzie się głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 31 grudnia.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje