poniedziałek, 21 października 2019 13:20

Bukowno: Na co wydać 250 tys. złotych? Ruszyło głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Autor Marzena Gitler
Bukowno: Na co wydać 250 tys. złotych? Ruszyło głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dziś ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Bukowna 2020. Do wyboru są cztery zadania "zielone" i 14 okręgowych. Jak i gdzie zagłosować?

Przypomnijmy, że w tym roku zamiast zadań ogólnomiejskich wprowadzono możliwość zgłaszania "zielonych" projektów. Wnioski te dotyczyć będą mogły terenów zielonych, czyli np. propozycji nasadzeń zieleni w pasach drogowych; tworzenia skwerów, łąk kwietnych, rabat, ogrodów społecznych, parkletów; rewitalizacji nieużytków; koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni przed parkującymi samochodami, itp.

Każdy mieszkaniec może zagłosować na jedno zadanie "zielonego budżetu” oraz jedno okręgowe. Głosować można na dwa sposoby:

 • na specjalnych kartach dostępnych w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie w godzinach pracy urzędu (głosowanie trwa do 31 października)
 • w formie elektronicznej na formularzu interaktywnym na stronie www.umbukowno.pl/budzetobywatelski (do 3 listopada 2019 r. do godziny 24:00).

Do wyboru są cztery zadania z "zielonego budżetu":

 • Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (bloki).
  W ramach projektu zaplanowano zakup i nasadzenie 14 drzew i 161 krzewów, a także wymianę elementów małej architektury - ławek i koszy. Dzięki temu poprawie ulegnie estetyka tego terenu, a mieszkańcy będą mogli wypoczywać wśród zieleni.  Wartość projektu to 12 359,07 złotych.
 • Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – zieleń wokół boiska i altan.
  Autorzy zadania chcą uporządkować teren wokół wielofunkcyjnego boiska w Borze Biskupim, poprzez nasadzenia zieleni, odnowienie miejsca na ognisko i ustawienie wokół niego ław biesiadnych. Koszt zadania wynosi 20 000,00 złotych.
 • "Oaza zieleni, spokoju i smaku" - stworzenie sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.
  Zadanie polega na odnowieniu i przebudowaniu skweru, dostosowując jego funkcje do potrzeb przebywających na jego terenie osób - głównie dzieci z niepełnosprawnościami, rodzice, młodzi sportowcy. W ten sposób znikną bariery architektoniczne, pojawi się nowa zieleń, powstaną także mini strefy sensoryczne stymulujące zapach, dotyk ,dźwięk, smak. Wartość zadania to 45 000,00 złotych.
 • Zagospodarowanie przestrzeni zieleni miejskiej przy ul. K. Miarki.
  Projekt dotyczy stworzenia uporządkowanej przestrzeni zieleni miejskiej (parku): odchwaszczenie i przecinkę istniejącej roślinności, budowę chodnika z tłuczenia, zabudowę ławek i koszy. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz uczynieni z parku atrakcyjne miejsce wypoczynku. Koszt zadania wynosi 92 707,00 złotych.

Można również głosować na jedno z zadań okręgowych:

 • Okręg nr 1 - Podlesie
 • Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu (11 598,00 złotych)
  Planowany remont zakłada zerwanie starych tapet ze ścian oraz usunięcie linoleum z podłogi. Ściany i sufit zostaną pokryte i wyrównane gładzią gipsową. Wymienione zostaną wyłączniki, gniazda elektryczne i kratki wentylacyjne. Podłogę pokryją płytki ceramiczne. W efekcie przeprowadzonych prac pomieszczenia biblioteki uzyskają nowy, estetyczny wygląd, staną się jaśniejsze i optycznie większe.
 • Okręg nr 2 - Bór z Przeniem
 • Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – kostka brukowa wokół altan (13 100,00 złotych)
  Po zakończeniu realizacji boiska wielofunkcyjnego w Borze Biskupim autorzy projektu chcą uporządkować teren wokół niego. Zaplanowano ułożenie kostki brukowej w formie chodnika dookoła altan, które zostaną zbudowane z Budżetu Obywatelskiego 2019, a także zbudowanie chodnika pomiędzy altanami a wejściem na teren boiska i bezpośrednio przed wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego.
 • Okręg nr 3 - Centrum Południe
 • Plac Zabaw - Park przy Basenie (27 640,00 złotych)
  Po modernizacji parku przy basenie brakuje tam nowego placu zabaw. Projekt zakłada zakup montaż nowych urządzeń: karuzeli Hyzio, huśtawki Fela i huśtawki wagowej.
 • Plenerowa Strefa Rekreacji - kręgielnia, stół do bilarda i tenisa stołowego, MEGA Szachy (27 700,00 złotych)
  Projekt dotyczący terenu przy Domu Turysty „Tramp” składa się z trzech części: budowy jednotorowej kręgielni plenerowej o wymiarach: 11,5 m x 1,5 m, zakupu zewnętrznego stołu bilardowego wyposażonego w wodoodporny blat oraz niezbędnych akcesoriów do gry (stół ten posiada również zamienny blat do gry w tenisa stołowego), budowę szachownicy o wymiarach 4 m x 4 m oraz zakup MEGA Szachów.
 • Okręg nr 4 - Centrum Północ
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Niepodległości 11 w zestaw "Uszatek" (29 999,00 złotych)
  Zestaw zawiera zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, wiszący i łukowy mostek, rurę strażacką, 2 podesty, drabinkę, balkonik, wieżę z daszkiem, grę ,,kółko i krzyżyk” oraz rurki do zwisów i podciągania się. Zestaw (z niezbędnymi certyfikatami bezpieczeństwa) stworzy przestrzeń, w której dzieci będą mogły rozwijać swoją sprawność ruchową, intelektualną; integrować się z innymi.
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno (28 900,00 złotych)
  Projekt obejmuje zakup wyposażenia sali szkoleniowej przeznaczonej popularyzowaniu świadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Bukowna. Zakupiony zostanie również sprzęt nagłaśniający i multimedialny przeznaczony do prowadzenia prelekcji na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych , a także cyklicznych szkoleń.
 • Strefa relaksu pod chmurką (29 940,00 złotych)
  Autorzy projektu zaplanowali przekształcenie w zieloną strefę odpoczynku wewnętrznego dziedzińca szkolnego. Zostaną tam ustawione ławki z betonowymi podstawami, betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół betonowy z dwoma planszami do gry w szachy i chińczyka, betonowy stół do tenisa stołowego, ozdobne sześciany z betonu architektonicznego. Zielona część terenu zostanie obsadzona wieloletnimi roślinami ozdobnymi.
 • Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Niepodległości 7 (13 771,00 złotych)
  Celem realizacji zadania jest wymiana na kostkę brukową obecnej nawierzchni chodnika położonego przy bloku nr 7. Efektem podjętych działań ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, jak i poprawa estetyki wewnątrzosiedlowej.
 • Wykonanie chodnika z kostki bukowej przy ul. Niepodległości 1 (28 900,00 złotych)
  W projekcie założono wymianę płyt chodnikowych na kostkę brukową na chodniku przy bloku nr 1 (na odcinku do 2 klatki schodowej włącznie z wejściem do klatek). W rezultacie poprawie ulegnie estetyka osiedla.
 • Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej (bloki) (24 900,00 złotych)
  Aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z placu zabaw, zaplanowano wymianę ogrodzenie na panelowe metalowe, wymianę ławek oraz montaż kosza na śmieci, wymianę skorodowanych łańcuchów na huśtawce podwójnej, zniwelowanie terenu i wyłożenie „bezpiecznej nawierzchni” płytami SBR w strefie bezpieczeństwa huśtawki podwójnej.
 • Okręg nr 5 - Wodąca
 • Wspólne dobro (15 97,00 złotych)
  Pomysłodawcy zadania zaplanowali remont łazienek w MOK Bukowno Filia Wodąca i MBP Bukowno Filia Wodąca od dawna wymagają remontu. Projekt obejmuje również zakup zestawów kolumnowych, co poprawi jakość wszelkiego rodzaju uroczystości, a zakup książek i audiobooków do filii biblioteki.
 • Okręg nr 6 - Stare Bukowno z Przymiarkami
 • Kreatywne zajęcia wakacyjne dla dzieci (15 500,00 złotych)
  W projekcie przewidziano prowadzenie zajęć dla dzieci - m. in.: warsztatów plastycznych, gier i zabaw (również podwórkowych), turniejów sportowych. Na zakończenie wakacji zaplanowano imprezę dla rodzin.
 • Impuls Życia Defibrylator AED dostępny 24 h (13 000,00 złotych)
  Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają całodobowy dostęp do zewnętrznego defibrylatora (umieszczonego na budynku remizy OSP Stare Bukowno) w stanach zagrożenia życia, a automatyczne alarmowanie (syrena oraz przesłanie SMS do strażaków-ratowników) pozwoli na szybkie wsparcie poszkodowanego przez osoby z przeszkoleniem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaplanowano także cykliczne szkolenia dla mieszkańców.
 • Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. E. Puza 10 poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat dla korzystających z boiska dla ogółu mieszkańców (10 081,00 złotych)
  W ramach projektu mają być zakupione dwie przenośne wiaty z kołami do transportu. Będzie można korzystać z nich przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co zwiększy dostępność boiska.

Listę zwycięskich projektów poznamy do 15 listopada.

inf. UM Bukowno

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje