sobota, 30 maja 2020 13:06

Chcesz wysłać dziecko na kolonie? Znamy zalecenia ministerstwa

Autor Mirosław Haładyj
Chcesz wysłać dziecko na kolonie? Znamy zalecenia ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zmiany będą dotyczyć m.in. organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej i wyposażenia w środki ochrony osobistej.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju "pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych". Na stronie ministerstwa czytamy:

Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie. W tej chwili kuratorzy oświaty rozstrzygają procedury wyłaniania organizatorów wypoczynku dofinansowanego z budżetu państwa. W tym roku na wypoczynek zaplanowano blisko 28 mln zł.

Rodzice, którzy wysyłają dziecko na kolonie lub obóz, muszą poświadczyć, że ich pociecha jest zdrowa. To warunek konieczny do wzięcia udziału w zorganizowanym wypoczynku. Dodatkowo opiekunowie muszą zagwarantować, że dziecko w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem kolonii lub obozu nie mieszkało z osobą przebywającą w kwarantannie. Osoby, które odprowadzają uczestnika wypoczynku na miejsce zbiórki również muszą być zdrowe. Dziecko powinno mieć zapewnione przez rodziców środki osłony nosa i ust.

Tegoroczne kolonie i obozy mogą być organizowane tylko w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży. Określono także liczbę osób biorących udział w wyjazdach:

Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.

Najważniejsze zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 • organizator wyjazdu musi zapewnić personelowi i uczestnikom środki ochrony osobistej,
 • w jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia, a w jednym pokoju mogą mieszkać maksymalnie cztery osoby (przy zachowaniu powierzchni 4 mkw na 1 osobę),
 • minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mkw na 1 osobę,
 • zajęcia mają być organizowane tak, by grupy unikały bezpośredniego kontaktowania się między sobą podczas pobytu,
 • z pomieszczeń mają zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
 • pomiędzy turnusami obiekty muszą być dokładnie sprzątane i dezynfekowane (szczególnie poręcze, klamki, blaty, włączniki, etc),
 • podczas posiłków powinien zostać zachowany dystans (jeśli nie jest to możliwe - przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy tej samej grupy), rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków,
 • w przypadku pójścia na plażę lub kąpielisko, kontakt dzieci powinien być ograniczony z osobami trzecimi. Opiekunowie powinni wyznaczać przestrzeń dla konkretnej grupy,
 • organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom wyjazdu stałą opiekę pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z nią, ratownikiem medycznym lub lekarzem,
 • organizator jest zobowiązany do ustalenia szybkiego sposoby komunikacji z rodzicami, np. w przypadku podejrzenie zakażenia COVID-19 u dziecka lub innych komplikacja,
 • organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom, u których wystąpią objawy choroby, w tym w szczególności zakaźnej,
 • odwiedziny osób z zewnątrz powinny zostać ograniczone,
 • w miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć kadry powyżej 60 roku życia.
koronawirus najnowsze informacje

Inf. MEN

Małopolska - najnowsze informacje